PRO Health for Roma – edukativne radionice

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u okviru projekta PRO Health for Roma  održao je edukativne radionice s djecom, mladima i ostalim zainteresiranim mještanima u dva romska naselja 16. i 17.06.2020.

Radionicu na temu „Njega majke i novorođenog djeteta“ prezentirala je Marija Prekupec, dipl.med.techn sa naglaskom na očuvanju zdravlja vodeći računa o osobnoj higijeni i higijeni prostora kao i pravilnoj njezi novorođenog djeteta. Radionicu na temu „Kako sačuvati lijep osmijeh-zaštita zdravlja zubi“ održao je Nikola Barat, bacc.med.tech. Djeca su bila posebno oduševljena prezentacijom pravilnog pranja zubiju na maketi zubala.

Fotografije uz članak: