“Pričaonica” završila još jednu pedagošku godinu

Dječji vrtić Cipelica iz Čakovca i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije godinama aktivno promiču čitanje i pričanje priča djeci kroz projekt „Pričaonica“. Čitanje priča je važan poticaj za cjelokupni razvoj djece: socijalno – emocionalni, kognitivni, govorno – jezični, ali i motorički razvoj obzirom da se uz čitanje mogu povezati i brojne druge raznovrsne aktivnosti. Program “Pričaonica” se tijekom godina provodio u različitim oblicima, time da su u fokusu projekta djeca, roditelji i odgajatelji, ali i cjelokupna zajednica.

Pedagoška godina 2018/2019. bila je usmjerena na rad s darovitom i potencijalno darovitom djecom koja čine skupinu “Zvjezdice” u DV Cipelica, područni objekt „Vjeverica“. Aktivnosti koje su se provodile u sklopu “Pričaonice” bile su usmjerene doprinosu socio – emocionalnog sazrijevanja u nastojanju maksimiziranja potencijala navedene djece, uz naglasak na poticanje razvoja samoregulacijskih procesa.

Kada se razmatra darovitost, djeca u ranom djetinjstvu trebaju biti višestruko  podržana. Kod darovite i potencijalno darovite djece okolina je često usmjerena na razvoj kognitivnih sposobnosti dok je emocionalno sazrijevanje i razvoj vještina socijalne kompetencije u drugom planu. Stoga darovita djeca mogu razviti probleme u ponašanju kao odgovor na okolinu koja ne pruža adekvatnu stimulaciju za razvoj njihovih sposobnosti. Osim toga darovita i potencijalno darovita djeca mogu pokazivati teškoće u samoregulaciji emocija i ponašanja kao i sva ostala djeca. Mnoga darovita djeca ne ostvaruju svoj puni potencijal zbog gubitka vjere u svoje sposobnosti i niskog samopouzdanja, zbog brige o socijalnoj izolaciji i slično, te trebaju pomoć u vršnjačkim odnosima.

Dodatno, unapređenje vještina emocionalne regulacije je kod darovite i potencijalno darovite djece osobito potrebno radi anuliranja asinkronog razvoja različitih razvojnih područja.

Imajući na umu sve navedeno, osmišljen je i realiziran niz aktivnosti, igara, radionica i edukacija s tematikom emocionalnog opismenjavanja pri čemu su slikovnice primjerene tematici i čitanje uvijek imali važnu ulogu tijekom uvoda ili u glavnom dijelu ili na samom kraju svakog druženja. Specifični ciljevi aktivnosti bili su prepoznavanje i odgovarajuća kontrola i izražavanje osobnih emocija, unapređenje interpersonalnih vještina i kvalitete odnosa između vršnjaka, prepoznavanje važnosti adekvatnog uklapanja s okolinom i slično, u nastojanju da novostečene vještine i znanja pozitivno utječu na njihove ključne vještine i socijalnu prilagodbu.

Program su provodile psihologinja Eleonora Glavina (Dječji vrtić Cipelica), psihologinja Berta Bacinger Klobučarić (Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije), te odgajateljice koje provode Program rada s darovitom i potencijalno darovitom djecom „Delfinići“ u područnom objektu „Vjeverica“, Nevenka Holetić, odgajatelj savjetnik i Dijana Majerski, odgajatelj. Korišteni su materijali Kutije pune osjećaja u izdanju poduzeća Astreja plus d.o.o, slikovnice i plakat izdanja Evenio d.o.o. o osjećajima, ali i brojni drugi materijali i rekviziti kojima smo pratili interese i ideje djece i voditeljica.

Djeca   su s veseljem i znatiželjom očekivala svaku radionicu. Svoje doživljaje dijelili su s drugom djecom i roditeljima koristeći termine i znanja koja su naučili. Pa su tako i roditelji saznali što treba činiti kad se naljutimo, kako se sve možemo tješiti kad smo tužni i zašto je važno dijeliti sreću.

 

tekst priredile: Berta Bacinger Klobučarić i Eleonora Glavina

Fotografije uz članak: