Prevencija i suzbijanje infekcija u kućanstvu s osobom sa sumnjom ili potvrđenom bolešću uzrokovanom novim koronavirusom (SARS-CoV-2)

Osobe sa sumnjom ili potvrđenom COVID-19 bolesti s blagim kliničkim simptomima (temperatura, kašalj, glavobolja, opća slabost) ne zahtijevaju hospitalizaciju i mogu se oporavljati kod kuće u samoizolaciji. Većina takvih slučajeva će se spontano oporaviti bez komplikacija.

Klinički simptomi se mogu i pogoršati, većinom u drugom tjednu bolesti kada se javljaju poteškoće s disanjem zbog širenja bolesti u donji respiratorni trakt.

Ukoliko osoba primijeti bilo kakvo pogoršanje preporuka je da se telefonom javi svom liječniku!

Samoizolacija i kućna njega bi se mogli razmotriti za simptomatske bolesnike koji više ne zahtijevaju hospitalizaciju ili u slučaju informiranog odbijanja hospitalizacije.

Općenite mjere za prevenciju i suzbijanje infekcije u kućanstvu

 • Ograničiti broj osoba koje brinu o sumnjivom ili potvrđenom COVID-19 pacijentu. Najbolje bi bilo da je to samo jedna osoba. Ta osoba treba biti zdrava i bez bolesti poput visokog krvnog tlaka, dijabetesa te da nije srčani ili plućni bolesnik. Ako u kućanstvu postoje osobe koje pripadaju visokorizičnoj skupini (starije osobe, osobe s oslabljenim imunološkim sustavom, osobe s kroničnim bolestima,…) one trebaju izbjegavati kontakt s bolesnikom i s predmetima s kojima je on bio u kontaktu. Pristup zajedničkim područjima bi trebao biti ograničen uz strogu higijenu ruku, koja se provodi pranjem toplom vodom i sapunom ili higijenskim utrljavanjem alkoholnog dezinficijensa.
 • Bolesnika smjestiti u dobro prozračenu zasebnu sobu, koju treba redovito provjetravati
 • Ako je moguće, bolesnik treba koristiti zasebni sanitarni čvor
 • Izbjegavajte dijeljenje predmeta s bolesnikom (npr. pribor za jelo, ručnici,…).
 • Sve zajedničke prostorije trebaju biti dobro prozračene, a površine koje se često dodiruju (npr. kvake, prekidači, rukohvati,…) treba često čistiti neutralnim deterdžentima.
 • Česta i pravilna higijena ruku (pranje toplom vodom i sapunom ili utrljavanje alkoholnog dezinficijensa), posebno nakon kontakta s bolesnikom ili bilo kojom površinom koju on često dodiruje, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta.
 • WC školjku i umivaonik treba svakodnevno čistiti izbjegavajući prskanje. Površine i predmete nakon čišćenja treba dezinficirati izbjeljivačem za domaćinstvo (npr. „Varikina“, „Domestos“) razrijeđenim prema uputi na samom sredstvu. Otopinu odmah upotrijebiti i kod svake upotrebe pripremiti svježu!
 • Redovito (dnevno) čistiti sobu u kojoj boravi bolesnik. Za čišćenje bi bilo najbolje koristiti jednokratni pribor (npr. vlažne maramice za čišćenje). Ako jednokratni pribor nije dostupan, nakon upotrebe korišteni pribor (krpa, spužva,…) je potrebno dezinficirati u svježe pripremljenoj otopini izbjeljivača za domaćinstvo (pripremljena prema gore opisanom postupku).
 • Osoba zadužena za čišćenje trebala bi nositi rukavice za jednokratnu upotrebu i kiruršku masku. Bolesnici koji imaju blage simptome mogu i sami očistiti sobu u kojoj borave.
 • Posteljina, ručnici, pidžame i drugi tekstil (odjeća) koji bolesnik nosi treba čuvati u posebnoj vreći u sobi u kojoj boravi bolesnik. Rublje se pere na 90 °C uobičajenim deterdžentom koji se koristi u kućanstvu. Ako tkanina ne podnosi navedenu temperaturu potrebno je upotrijebiti odgovarajuću koncentraciju izbjeljivača za domaćinstvo (uputa na samom sredstvu).
 • Bolesnik bi trebao u svojoj sobi imati vreću za otpad u koju odlaže maramice, maske i drugi otpad. Vreća za otpad se odbacuje u komunalni otpad i ne razvrstava se njezin sadržaj.
 • Posjete bolesniku nisu dozvoljene.
 • Ako u kućanstvu ima više sumnjivih ili potvrđenih COVID-19 osoba, svi mogu biti izolirani u istoj sobi.

 

Mjere za prevenciju i suzbijanje infekcije koje primjenjuje bolesnik u samoizolaciji u kući

 

 • Izbjegavajte fizičke kontakte s članovima kućanstva (zagrljaji, poljupci, rukovanje,…)
 • Koliko je moguće, izbjegavajte boravak u zajedničkim prostorima i boravite u jednoj, dobro prozračenoj sobi.
 • Nosite masku za lice koja pokriva nos i usta što je češće moguće, obavezno u zajedničkim prostorima. Masku je potrebno pravilno nositi, skidati (kod skidanja masku držati samo za elastične vezice, izbjegavati dodirivanje vanjske i unutarnje površine maske) i mijenjati kad se zaprlja ili bude mokra. Izbjegavati dodirivanje maske i svaki put nakon dodirivanja maske provesti higijenu ruku (oprati ruke toplom vodom i sapunom ili utrljati alkoholni dezinficijens). Higijenu ruku je potrebno obavezno provesti i odmah nakon skidanja maske. Kirurške maske su za jednokratnu upotrebu i potrebno ih je odmah nakon skidanja odbaciti u kantu za smeće.
 • Ukoliko kišete ili kašljete, a ne nosite masku, nos i usta treba prekriti papirnatom maramicom. Papirnate maramice su za jednokratnu upotrebu i potrebno ih je odmah nakon upotrebe odbaciti u koš za smeće i provesti higijenu ruku (oprati ruke toplom vodom i sapunom ili utrljati alkoholni dezinficijens).
 • Redovito provodite higijenu ruku: oprati ruke toplom vodom i sapunom i osušiti papirnatim ručnicima za jednokratnu upotrebu ili utrljati alkoholni dezinficijens. Ako papirnati ručnici za jednokratnu upotrebu nisu dostupni, ručnike od frotira je potrebno odvojiti od ostalih ručnika koje koriste članovi kućanstva, redovito ih mijenjati i prati odvojeno prema već navedenim uputama za pranje rublja.
 • Koristite odvojeno posuđe (tanjuri, šalice, čaše) i pribor za jelo. Potrebno ih je temeljito očistiti nakon svake upotrebe.

 

Mjere za prevenciju i suzbijanje infekcije koje primjenjuje osoba koja brine o bolesniku u kući

 

 • Izbjegavajte bliske kontakte s bolesnikom i držite se razmaka od najmanje 1 metra.
 • Često provodite higijenu ruku (oprati ruke toplom vodom i sapunom ili utrljati alkoholni dezinficijens), posebno nakon kontakta s bolesnikom i bilo kojim predmetom koji je bio u kontaktu s bolesnikom (pribor za jelo, posteljina, wc školjka,…).
 • Za sušenje ruku koristite papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu. Ako papirnati ručnici za jednokratnu upotrebu nisu dostupni, ručnike od frotira je potrebno odvojiti od ostalih ručnika koje koriste članovi kućanstva, redovito ih mijenjati i prati odvojeno prema već navedenim uputama za pranje rublja.
 • Nosite masku za lice kad se nalazite u istoj sobi s bolesnikom ili ste s njim u bliskom kontaktu. Masku je potrebno pravilno nositi, skidati (kod skidanja masku držati samo za elastične vezice, izbjegavati dodirivanje vanjske i unutarnje površine maske) i mijenjati kad se zaprlja ili bude mokra. Izbjegavati dodirivanje maske i svaki put nakon dodirivanja maske provesti higijenu ruku (oprati ruke toplom vodom i sapunom ili utrljati alkoholni dezinficijens). Higijenu ruku je potrebno obavezno provesti i odmah nakon skidanja maske. Kirurške maske su za jednokratnu upotrebu i potrebno ih je odmah nakon skidanja odbaciti u kantu za smeće.
 • Nosite jednokratne rukavice kad njegujete bolesnika ili ste u kontaktu s njegovim tjelesnim tekućinama (sluznica, fekalije, urin,…). Rukavice su za jednokratnu primjenu, potrebno ih je zamijeniti kada su vidljivo onečišćene ili oštećene. Odmah nakon skidanja rukavica potrebno je provesti higijenu ruku: oprati ruke toplom vodom i sapunom i osušiti papirnatim ručnicima za jednokratnu upotrebu ili utrljati alkoholni dezinficijens). Ako papirnati ručnici za jednokratnu upotrebu nisu dostupni, ručnike od frotira je potrebno odvojiti od ostalih ručnika koje koriste članovi kućanstva, redovito ih mijenjati i prati odvojeno prema već navedenim uputama za pranje rublja.
 • Nakon oporavka bolesnika, osoba koja je brinula o njemu treba ići u samoizolaciju 14 dana i pratiti pojavu simptoma sličnih COVID-u (temperatura, kašalj,…).

Postupanje s otpadom

 

 • Bolesnik u sobi u kojoj boravi treba imati vlastitu vreću za otpad
 • Upotrijebljene papirnate maramice i maske za lice bolesnik odlaže u vreću u svojoj sobi
 • Upotrijebljene rukavice i maske za lice osoba koja brine za bolesnika odlaže nakon što napusti sobu u posebnu vreću koja se nalazi blizu vrata sobe u kojoj je bolesnik.
 • Prije iznošenja iz sobe bolesnika, vreću za otpad treba zavezati. Potrebno je često mijenjati vreće za otpad i nikako ne prazniti postojeću vreću u drugu vreću.
 • Zavezane vreće za smeće se mogu odbaciti u kantu za ostali otpad. Nisu potrebne posebne aktivnosti oko prikupljanja ili odlaganja otpada.
 • Nakon rukovanja s vrećama s otpadom potrebno je odmah provesti higijenu ruku (oprati ruke toplom vodom i sapunom ili utrljati alkoholni dezinficijens).

 

Zavod za javno zdravstvo

Međimurske županije

Čakovec, 2.4.2020.

 

 

Reference:

–          ECDC. Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19). Stockholm: ECDC; 30 March 2020