PREDMET: Pregovarački postupak EMV 03/2019

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pokreće Pregovarački postupak javne nabave EMV 03/2019 uz primjenu članka 131. St. 1 toč.2b za nabavu:

1. MIKROBIOLOŠKE KULTURE kompaktibilne s BACT ALERT 3D-bioMerieux,

2. DIJAGNOSTIČKI TESTOVI kompaktibilni s mini VIDAS i VITEK uređajem,

3. REAGENSI kompaktibilni za API, s ATB ekspertnim sistemom BioMerieux i za Previ color – gram aparat za automatizirano bojanje po Grammu

U privitku je dokumentacija za postupak.

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavom inicijalne ponude
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik