PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020 – telekomunikacijske usluge

ZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za telekomunikacijske usluge (javne govorne usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži) prema troškovniku i dokumentaciji koji Vam dostavljamo u prilogu. U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

Prilog: Troškovnici.

 

Datoteke uz članak:
Poziv na dostavu ponuda
Tehničke specifikacije
troškovnik
UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE
Dopuna dokumentacije
Odluka o poništenju postupka nabave