PREDMET: Postupak jednostavne nabave oznake BN 03/2019

PREDMET:   POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 03/2019

– 1 MIKROBIOLOŠKE KULTURE:

  1. a) URO QUICK SCREENING, proizvođač ALIFAX, gotove tekuće mikrobiološke hranjive podloge

za detekciju mikroorganizama

  1. b) BBL MGIT TUBE, kompaktibilne s microMGIT readerom

 

I REAGENSE KOMPATIBILNE S MGIT

Poziv se dostavlja sukladno čl. 6 Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave jednom ponuditelju.

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak: