PREDMET: Postupak jednostavne nabave oznake BN 02/2019

PREDMET:  POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 02/2019

GRUPA 1. Mikrobiološke kulture-dehidrirani mediji, 87.000,00 kn bez PDV-a

GRUPA 2. Mikrobiološke kulture-gotove podloge, 85.000,00 kn bez PDV-a

GRUPA 3. Mikrobiološke kulture- za pohranjivanje sojeva i uzgoj kvasnica, 7.040,00 kn bez PDV-a

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak: