Pozivamo Vas na obilježavanje Dana ružičaste vrpce – Čakovec, Trg Republike, 5. listopada 2019. g.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije se od samog početka priključuje obilježavanju Dana ružičaste vrpce koji u Međimurskoj županiji organiziraju Županijska liga protiv raka Čakovec i Klub žena operiranih od raka dojke „Nova nada“.

Mjesec listopad u cijelom je svijetu posvećen podizanju svijesti o važnosti brige za zdravlje dojki te rano otkrivanje i liječenje raka dojke. Sve je počelo prije dvadeset i pet godina, kada je u Americi pokrenuta neprofitna, humanitarna udruga za borbu protiv raka dojke, nazvana po svom simbolu Ružičasta vrpca. Danas ovaj humanitarni projekt uključuje više od 30 zemalja svijeta sa zajedničkim ciljem – upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke kako bi se povećao broj izlječenja.

Stoga ćemo se priključiti članicama Kluba „Nova nada“ i aktivistima Županijske lige protiv raka dojke Čakovec na njihovom štandu na Trgu Republike u Čakovcu u subotu 5. listopada u 10 sati gdje će se dijeliti promotivno-edukativni materijali i radovi koje su izradile članice kluba. Pozivamo i Vas da nam se pridružite te tako pružite podršku svim ženama koje se bore s ovom bolešću i nastoje je pobijediti.

Rak dojke je prvo sijelo raka među ženama u Hrvatskoj i u Međimurskoj županiji, kako po broju novooboljelih osoba, tako i po smrtnosti, pa je važno poticati žene da vode brigu o svom zdravlju te da se odazivaju preventivnim pregledima i programima kroz koje se nastoji rak dojke otkriti u ranoj fazi jer su stope preživljenja tada bolje, bolje su mogućnosti liječenja i bolja je kvaliteta života oboljelih žena.

U Hrvatskoj je 2015. godine rak dojke bio otkriven kod 2.748 žena, a u Međimurskoj županiji kod 72 žene, a 2018. godine je u Hrvatskoj 789 žena umrlo od raka dojke, među kojima su 23 žene bile iz Međimurske županije. Među vodećim uzrocima smrtnosti 2018. godine, rak dojke se kod žena u Hrvatskoj nalazio na sedmom, a u Međimurskoj županiji na petom mjestu po ukupnoj smrtnosti.

Mamografski pregled dojke ja za žene u dobi iznad 40 godina najznačajnija i nezamjenjiva slikovna dijagnostička metoda u otkrivanju malignih bolesti dojke ranih stadija jer otkriva rak dojke  u razdoblju od jedne do tri godine prije no što ga žena može sama napipati, a također otkriva rak koji je premalen da bi se našao kliničkim pregledom. Rak dojke se najčešće javlja u dobi iznad 50 godina, ali se može javiti i kod mladih žena. Stoga je Ministarstvo zdravstva RH još 2006. godine pokrenulo provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke koji je namijenjen ženama u dobi od 50-69 godina, a uključuje mamografski pregled dojki svake dvije godine. Ciljevi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke su smanjiti mortalitet od raka dojke za 15 – 30 %, otkriti rak dojke u početnom stadiju u što većem postotku te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke. Svake dvije godine u okviru programa probira na mamografski se pregled pozivaju žene u dobi od 50 do 69 godina.

Do sada je završeno pet ciklusa pozivanja žena na mamografski pregled, a šesti je u tijeku.

Nakon uvođenja programa probira, udio novootkrivenih karcinoma dojke u lokaliziranom stadiju u dobi od 50 do 69 godina je 60 – 70 %, dok je prije uvođenja programa probira taj udio iznosio oko 40 %. Pozitivne učinke provedbe programa probira na rak dojke pokazuju i posljednji podaci za 2017. i 2018. godinu, kada se u Hrvatskoj bilježi smanjenje smrtnosti od raka dojke.

Odaziv programu je u Međimurskoj županiji u svih pet ciklusa bio među najvišima u Hrvatskoj. Peti ciklus je započeo u svibnju 2016. godine, a završio sredinom veljače ove godine, a uključio je žene rođene od 1947. do 1966. godine. Odaziv u petom krugu je iznosio 79%, a mamografski pregled je obavilo 11.187 žena. Šesti ciklus provedbe programa je započeo sredinom veljače ove godine, a uključuje žene rođene od 1950. – 1969. godine. Do sada je u tom šestom krugu mamografski pregled obavilo 2.280 žena te odaziv iznosi 72% i također je najviši u Hrvatskoj.

Iako je u Međimurskoj županiji odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke među najvišima u Hrvatskoj, čemu su zasigurno pridonijele i akcije obilježavanja Dana ružičaste vrpce, uvijek ima prostora za poboljšanje, pa će se i tijekom ovogodišnjeg Dana ružičaste vrpce poticati žene da vode računa o svome zdravlju i zdravlju svojih dojki te da i nadalje redovito odlaze na mamografske i druge preglede jer se više od 90 % bolesnica s rakom dojke može izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju i ako se bolest uspješno liječi, a petogodišnje preživljenje je u tom slučaju 96 %.

 

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za Međimursku županiju

Renata Kutnjak Kiš, dr.med., spec. epidemiolog

 

Ravnateljica Zavoda

Marina Payerl-Pal, dr.med., spec. medicinske mikrobiologije i parazitologije

Fotografije uz članak: