POZIV NA PREGOVARANJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE, BR. EMV-1/18

POZIV NA PREGOVARANJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE, BR. EMV-1/18

Naručitelj Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije kreće u pregovarački postupak javne nabave DIJAGNOSTIČKA SREDSTAVA sredstva koja su kompatibilna s uređajem za medicinsku dijagnostiku CE-GXIV – N3-6 GENEEXPERT IV – 2SITES

 

Datoteke uz članak:
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
ESPD obrazac