PCR testiranja na SARS-CoV-2

Djelatnost kliničke mikrobiologije Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije provodi testiranje na virus SARS-CoV-2 molekularnim metodama.

Brisevi se uzimaju ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom u 7:30 sati,  u COVID kontejneru na parkiralištu iza ŽB Čakovec, Svetojelenska cesta (klikni za lokaciju).

Za PCR testiranja potrebno je naručiti se;

Pacijente na eUputnicu naručuje liječnik putem eNaručivanja, a pacijenti koji se testiraju na vlastiti zahtjev mogu se naručiti putem email adrese: mikrobiologija@zzjz-ck.hr . U email poruci molimo poslati svoje podatke;

Ime i prezime

Datum rođenja

MBO ili OIB

Kontakt broj telefona

Razlog testiranja i željeni datum testiranja.

 

Radnim danom se na testiranje može naručiti i pozivom na 040/386-841.

 

Sve pacijente molimo da na uzimanje brisa sa sobom donesu ispunjen obrazac sa svojim podacima. Obrazac je dostupan na našoj web stranici ( www.zzjz-ck.hr ). Podatke koji se traže na obrascu moguće je upisati i na list papira ukoliko pacijent ne može štampati obrazac. Važni podaci sa obrasca su: Ime i prezime, datum rođenja, MBO ili OIB, kontakt broj, email adresa (čitko napisana) ako rezultat treba poslati na email adresu, način upućivanja na testiranje (uputnica ili plaćanje), te potpis.

Osobe koje imaju crvenu uputnicu svog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili epidemiologa temeljem “crvene” uputnice  će pretragu obaviti bez plaćanja.

 

Završeni  nalazi za uzorke uzete od osoba s „crvenom“ uputnicom šalju se putem CEZIH-a liječniku koji je uputio pacijente ili se mogu podići na šalteru Djelatnosti za kliničku mikrobiologiju od 15-18 sati isti dan.

 

Za sve one koji su iz osobnih razloga naručili testiranje nalaz se može dostaviti putem e-maila, nakon potpisanog zahtjeva za slanje nalaza.

 

Nalazi se prema prethodnom zahtjevu mogu izdati na engleskom i njemačkom jeziku.

 

Cijena usluge redovnog testiranja je 42,60 EUR, a za hitne potrebe  cijena testiranja iznosi 132,72 EUR.

 

Testiranje se plaća unaprijed putem internet bankarstva ili uplatnice ili osobno gotovinom na blagajni Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Podaci za uplatu putem internet bankarstva ili uplatnice:

 

IME I PREZIME KORISNIKA (ili NAZIV FIRME)

UPLATA U KORIST RAČUNA ZZJZ-A:

IBAN: HR8323400091116013999

MODEL: HR00

POZIV NA BROJ: OIB UPLATITELJA/POREZNI BROJ

OPIS: IME I PREZIME, te ADRESA osobe za koju se traži testiranje

IZNOS: 321,00KN (42,60 EUR)

 

ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA: SWIFT: PBZGHR2X

Obrazac za testiranje