Održana radionica u sklopu projekta Pričaonica

Projekt Pričaonica provodi se u suradnji s Dječjim vrtićem Cipelica od pedagoške godine 2012/2013. Cilj projekta je osvještavanje odgojitelja, roditelja i šire društvene zajednice o važnosti čitanja djeci od najranije dobi.

Ove Pedagoške godine, 2018/2019. g, aktivnosti se usmjeravaju na socio – emocionalni razvoj i sazrijevanje s naglaskom na poticanje razvoja samoregulacijskih procesa kod djece uključene u Program rada s darovitom i potencijalno darovitom djecom „Delfinići“.

Naime, darovita djeca mogu razviti probleme u ponašanju kao odgovor na okolinu koja ne pruža adekvatnu stimulaciju za razvoj njihovih sposobnosti. Osim toga darovita i potencijalno darovita djeca mogu pokazivati teškoće u samoregulaciji kao i sva ostala djeca. Okolina je često usmjerena na razvoj kognitivnih sposobnosti kod navedene djece dok je emocionalno sazrijevanje i razvoj vještina socijalne kompetencije često u drugom planu.

Prva radionica u ciklusu održana je 14.11.2018. godine. Pažnja se posvetila tjelesnoj ekspresiji osnovnih emocija – sreća, strah, tuga, ljutnja. Radionicu su vodile Nevenka Holetić, odgajatelj savjetnik, Eleonora Glavina, psihologinja Vrtića i Berta Bacinger Klobučarić, psihologinja Zavoda.

 

Crteži na fotografijama prikazuju izražavanje sreće i ljutnje.

tekst pripremile: Eleonora Glavina i Berta Bacinger Klobučarić

Fotografije uz članak: