Održana edukacija za provoditelje Treninga životnih vještina

Trening životnih vještina je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pijenja alkohola, pušenja, zlouporabe droga te nasilničkog ponašanja u mladih), koji se temelji na uvježbavanju vještina koje su važne za razvoj pozitivnih ponašanja kao važnih zaštitnih čimbenika u razvoju mlade osobe. Daje informacije o štetnosti svih rizičnih ponašanja, posebno ovisničkih, ali najvećim dijelom se bavi razvojem samopouzdanja, komunikacijskih vještina, pravilnog zauzimanja za sebe, razvijajući vještinu donošenja odluka,  rješavanja sukoba.

Već treću godinu Trening životnih vještina provodi se u svim međimurskim osnovnim školama u četvrtim, petim i šestim razredima. Njime je obuhvaćeno oko 3500 učenika, te 200 učitelja i stručnih suradnika.

Sudionike stručnog skupa je u uvodnom dijelu pozdravila zamjenica župana   i predsjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Međimurske županije Sandra Herman, univ.oec.spec., koja je istaknula važnost provođenja kvalitetnih preventivnih programa, za što je nužna dobra suradnja svih sektora uključenih u njihovo provođenje, a posebno školskog i zdravstvenog. Također je istaknula da će Međimurska županija i dalje nastaviti stimulirati i pomagati provođenje Treninga životnih vještina kao jednog od dokazano najučinkovitijih programa primarne prevencije.

Skupu se obratila i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, prim. Marina Payerl-Pal, dr. med, te naglasila važnost kontinuiranog i sustavnog pristupa provođenju preventivnih programa, čiji su pokazatelji mjerljivi i s očekivanim dobrim ishodom.

I ovaj put je provoditeljima Treninga životnih vještina omogućena interaktivna edukacija od strane vrsnih stručnjaka iz područja psihologije. Prof. dr. sc. Majda Rijavec, psihologinja, redovita profesorica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, održala je predavanje pod naslovom „Važnost pozitivnih emocija“, a mr. sc. Tatjana Žižek, psihologinja iz Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, govorila je na temu „Stres kod učitelja“.

Kroz stručni skup sve je sudionike vješto vodila Andreja Zadravec Baranašić, dipl. soc. ped., županijska koordinatorica školskih preventivnih programa i koordinatorica projekta Trening životnih vještina, a Osnovna škola Belica još jednom se iskazala kao izvrstan domaćin ovog stručnog skupa.

Fotografije uz članak: