Održan seminar „Inicijativa mladića za prevenciju nasilja“

Ponukani željom da Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10.listopada, obilježimo intersektorskim uključenjem u široko kontekstualne aktivnosti prema mladima naše županije, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije je u suradnji s Organizacijom mladih Status M organizirao seminar „Inicijativa mladića za prevenciju nasilja“. Seminar se održao u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije 10. i 11. listopada 2013. g. Edukacijski seminar je provodilo osoblje Organizacije mladih Status M, stručnjaci različitih profila sa bogatim iskustvom u radu sa mladima.

Organizacija mladih Status M je nevladina organizacija osnovana početkom 2010. godine, nastala iz tima osoba koja su kontinuirano radili od 2006. na projektu “Inicijativa mladića – promocija rodno ravnopravnih normi, pozitivnih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih muškaraca” koji se u Zagrebu provodio kroz neformalnu edukaciju mladih i rad sa mladima na poboljšanju društvenog, fizičkog i psihičkog zdravlja, kroz uključivanje i informiranje mladih. Organizacija ima podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao i stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje kao verificirani preventivni program za implementaciju u srednjim školama.

U učinkovitom sustavu koji brine o mentalnom zdravlju mladih, podrazumijeva se redovita koordinacija raznih društvenih resora, te plodonosna suradnja interdisciplinarnog karaktera. Tako su seminaru prisustvovale razne struke (liječnici, profesori, odgajatelji, pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, medicinske sestre, policijski djelatnici, defektolozi, pravnici) iz raznorodnih institucija (zdravstvo, odgojno-obrazovni sustav, pravosudni sustav, policija, socijalni sustav).

Cilj seminara bio je predstaviti modele rada vezane za promoviranje rodno ravnopravnih normi, zdravih stilova života i nenasilnog modela ponašanja mladih u školskom okruženju. Tijekom dvodnevnog seminara identificirali su se ključni problemi koji se pojavljuju u postojećoj literaturi i kroz društvene stereotipe o muškarcima, dječacima te o maskulinitetu, a vezano za pitanja rodne pravednosti, životnih vještina i prevenciju nasilja, s posebnim naglaskom na kontrolu bijesa. Predstavljen je pristup rada s mladićima putem provođenja neformalnih aktivnosti, vezano uz ranije spomenute teme. Program prevencije nasilja izložio se i kroz prikaz cijelog spektra aktivnosti resursnog centra Organizacije mladih Status M. Istaknuti su nalazi istraživanja na temelju kojih leži ukupni pristup rada Organizacije, te je ponuđena daljnja suradnja kako bi se podržao razvoj pristupa te unapređivalo korištenje resursa u radu sa mladima.

Globalno gledano, program Inicijativa mladića za prevenciju nasilja, te aktivnosti Organizacije mladih Status M temelje se na razvoju životnih vještina. Radi se o konstruktivnoj i vrijednoj inicijativi, sa sveobuhvatnim pristupom mladima i podršci stručnjacima pri radu s mladima te je seminar od svih sudionika ocijenjen kao izuzetno koristan, a rad na području koje je predstavljeno, izuzetno potreban.

Fotografije uz članak: