OBJAVA obveze iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo: 040/31 17 90
Računovodstvo tel/fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735

Broj: 01-127/1-2010
Datum: 14. travanj 2010.

PREDMET: OBJAVA obveze iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi
NN 110/07., 125/08.

ovim putem obavještavamo putem svoje internetske stranice da ravnateljica ZZJZ Međimurske županije Marina Payerl-Pal, dr.med. spec., zamjenica ravnateljice ZZJZ Međimurske županije Diana Uvodić-Djurić, dr.med. spec., predsjednik Upravnog vijeća ZZJZ Međimurske županije Sanjin Tomšić, dipl.ing.elektrotehnike, član Upravnog vijeća ZZJZ Međimurske županije Marinko Lisjak, dr.vet.med., članica Upravnog vijeća ZZJZ Međimurske županije Tanja Zelenbaba, dipl.oec., članica Upravnog vijeća ZZJZ Međimurske županije Renata Kutnjak-Kiš, dr.med. spec. i članica Upravnog vijeća ZZJZ Međimurske županije Ana Horvat ne obavljaju upravljačku djelatnost u nekom drugom gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnih udjela odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%, u smislu članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 110/07., 125/08.) te da s tog osnova nema gospodarskih subjekata s kojima ZZJZ Međimurske županije kao javni naručitelj ne bi smio sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Predmetna obavijest je dostavljena i Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva s naznakom poveznice (linka) na kojoj je isto objavljeno.