Obilježen Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga – 26. lipnja 2022.

Zajedničkom terenskom akcijom u romskom naselju Piškorovec Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u suradnji s Povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe droga Međimurske županije, Policijskom upravom međimurskom i školskim preventivnim programima obilježio je Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga u Međimurskoj županiji u petak 24.6.2022. od 10-12 sati. Akciji su se pridružili i predstavnici općine Mala Subotica,  predstavnici rukovodstva romskog naselja te brojni mediji.

Uz podjelu edukativnih materijala i dogovaranje nastavka preventivnih aktivnosti, svim zainteresiranim građanima omogućen je izravan kontakt sa stručnjacima koji se bave prevencijom i tretmanom problema ovisnosti u Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te s  preventivnim policijskim  službenicima iz Policijske uprave međimurske.

 

Zlouporaba droga jedan je od najvažnijih javnozdravstvenih problema današnjice. Vodeći je uzrok obolijevanja i smrtnosti  kod mladih u razvijenim  zemljama, povezan s brojnim nesrećama, duševnim poremećajima i bolestima te drugim zdravstvenim i socijalnim problemima te rizičnim ponašanjima.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1987. g.  proglasila 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama želeći sveukupnu javnost upozoriti na taj rastući problem, s ciljem jačanja svih struktura i institucija koje doprinose smanjenju zlouporabe droga i time grade buduće društvo kao društvo bez droga.

Predstavljajući  Europsko izvješće o drogama za 2022. godinu Agencija EU-a za droge (EMCDDA) ističe da je dostupnost droga i dalje na visokoj razini u cijeloj EU, a u nekim slučajevima, kao što je korištenje kokaina,  premašuje razinu prije pandemije), uz stalnu pojavu novih snažnih supstanci. U izvješću se također naglašava kako proizvodi od kanabisa postaju sve snažniji i raznolikiji, a raste i dalje  proizvodnja sintetičkih droga u Europi. Sve se to naravno reflektira i na stanje s drogama u našoj sredini. Rezultati istraživanja uporabe droga u općoj populaciji u Hrvatskoj pokazuju uzlazni trend vezano za konzumaciju gotovo svih vrsta droga. Posljednjih godina stabilan je trend za kaznena djela, ali raste broj prekršaja vezanih za zlouporabu droga.

Kakva je situacija u Međimurju?

Iako je naša županija još uvijek ispod hrvatskog prosjeka po broju liječenih opijatskih ovisnika, to naravno ne znači da taj problem kod nas ne postoji.

Unatrag desetak godina, broj liječenih ovisnika u našoj županiji stagnira i kreće se oko 110 (u 2021. godini bilo je 115 osoba).

Većinu ovisnika čine, kao i prošlih godina, ovisnici o opijatima, a u broju novopridošlih ovisnika, prednjače ovisnici o marihuani,  Broj osoba u tretmanu je povećan i stoga što se po novom sustavu evidencije , evidentiraju i osobe koje imaju problema s kockom. Zabilježen je nešto veći dolazak ovisnika o kockanju u odnosu na protekle godine (4 novopridošla kockara). Broj  ovisnika o opijatima stabilan je već nekoliko godina, a zabilježeno je da u sustav ulazi značajno više novih neopijatskih ovisnika.

I dalje se uočava značajan problem korištenja „novih droga“, posebno među romskom populacijom, te kombiniranje sredstava ovisnosti s alkoholom. Zamjećuje se i  učestalije korištenje marihuane među mladima, posebno među srednjoškolskom populacijom.

Uz  rad s ovisnicima i njihovo liječenje, neizostavni dio borbe protiv zlouporabe droga je  edukativni preventivni rad s mladima, njihovim roditeljima i cjelokupnom javnošću na usvajanju znanja o štetnosti sredstava ovisnosti i usvajanja zdravih stilova života te se nadamo da će i ova akcija u romskom naselju, tome značajno pridonijeti.