Obilježavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja svake se godine, od 1992., obilježava 10. listopada pod okriljem Svjetske federacije za mentalno zdravlje, s ciljem da se javnosti – stručnoj i općoj – skrene pozornost na pitanja mentalnih poremećaja i na pitanja očuvanja mentalnog zdravlja ljudi. Mentalno zdravlje pojedinca podrazumijeva osobni osjećaj psihičkog blagostanja, uspješnosti i zadovoljstva, i time je važan izvor kvalitetnog življenja, a ujedno je i važan resurs za obitelji i društvo.

Aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije usmjeravaju se općenito na unapređenje zdravlja ljudi, a time i na sprečavanja pojavnosti ili na ublažavanje mentalnih problema. Pri ulaganju u pozitivno mentalno zdravlje potrebno je voditi računa o svim dobnim skupinama – od brige za zdrav tjelesni i psihosocijalni razvoj djece, do pružanja svekolike podrške osobama u trećoj životnoj dobi.

Obzirom u svijetu stalno raste udio ljudi koji žive dugo, postaje sve bitnije poznavanje elemenata kvalitetnog starenja. To je segment života koji predstoji svima nama. Tjelesni aspekt je očigledan vid starenja, ali ne smiju se zanemariti psihološki problemi starijih. Stariji ljudi mogu patiti od cjelokupnog spektra psihičkih poremećaja tipičnih za tu dob, od problema na kognitivnom planu (kao što je primjerice demencija) do poremećaja raspoloženja (npr. depresija).

Imajući u vidu potrebu za uvođenjem raznovrsnih programa u zajednici kojima je cilj poticanje mentalne dobrobiti pučanstva, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije će u okviru Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, ove godine usmjeriti svoju pozornost na mentalno zdravlje osoba treće životne dobi rukovodeći se krilaticom Mentalno zdravo starenje. U suradnji s Udrugom umirovljenika Međimurske županije i Udrugom umirovljenika Prelog organiziraju se radionice u podružnicama Udruga, koje se sastoje od interaktivnih aktivnosti vezanih za poticanje optimalnog starenja, sa svrhom pružanja psihološke potpore starijim osobama, promicanja pozitivnih emocija i životnog stava, te uspostave i održavanja kvalitetnih interpersonalnih odnosa. Sudjelovanje starijih osoba u aktivnostima kojima obogaćuju saznanja i šire svoje perspektive, čime razvijaju sliku o sebi kao kompetentnoj osobi, pridonosi njihovom osjećaju zadovoljstva i pozitivnom mentalnom zdravlju.