Obilježavanje 60.-te obljetnice djelovanja klubova liječenih alkoholičara u Hrvatskoj

 

Ove se godine u Hrvatskoj obilježava 60.-ta obljetnica osnutka prvog kluba liječenih alkoholičara. Uz stručnu podršku Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Klub liječenih alkoholičara „Dr. Mato Golubić“ iz Čakovca, predvođen stručnom djelatnicom Kristinom Zorčec, mag. soc. rada,  tim je povodom građanima predstavio svoj rad  promotivnim štandom na Trgu Republike u Čakovcu, a Klub liječenih alkoholičara Prelog je sa stručnom djelatnicom Dianom Uvodić-Đurić, dr. med.  organizirao Dan otvorenih vrata u Prelogu,  kako bi se svim sugrađanima koji se bore s problemom alkoholizma olakšalo donošenje odluke o početku liječenja i traženje pomoći.

Klub liječenih alkoholičara Prelog tom se aktivnošću uključio i u akciju Dan činjenja dobrih djela na koju se odazvala i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije  prim. Marina Payerl-Pal, dr. med..

Alkoholizam je jedan od najstarijih i najraširenijih javnozdravstvenih problema na našim prostorima. Još od 19. stoljeća spominje se kao kronična bolest, što svojom definicijom 1952. godine potvrđuje Svjetska zdravstvena organizacija: „Alkoholizam je bolest, a alkoholičar je bolesnik kod kojeg se zbog prekomjerne i dugotrajne uporabe alkoholnih pića pojavljuje psihička i fizička ovisnost, zdravstveni problemi, obiteljski i društveni poremećaji”.

Živimo u društvu u kojem je pijenje alkohola društveno prihvatljivo i nerijetko, čak i poželjno ponašanje, a s druge strane se osobe, koje razviju ovisnost o alkoholu, stigmatizira i problem se pripisuje samo njihovom stilu života i nepravilnom odabiru životnih odluka, stoga je i pristup liječenju i tretmanu kroz povijest prolazio različite faze i pristupe, ovisno o znanstvenim i stručnim pogledima i stajalištima o alkoholizmu.

Bolničko liječenje odvija se stacionarno na psihijatrijskim odjelima u bolnicama, specijaliziranim bolnicama te  na klinikama, ili se provodi kao liječenje u dnevnoj bolnici. U bolničko liječenje često je uključen i program detoksikacije kojim se započinje apstinencija. Da bi se apstinencija, kao preduvjet uspješnog liječenja i oporavka alkoholičara nastavila, nužno je uključenje u neki od stručno podupiranih oblika izvaninstitucionalnog liječenja. To su najčešće neki od modela grupne socioterapije ili psihoterapije, a u svijetu su najpoznatije grupe Anonimnih alkoholičara koje okupljaju apstinente koji si pružaju uzajamnu podršku.

Liječenje alkoholizma u Hrvatskoj ima dugotrajnu povijest. Osim institucionalnih oblika liječenja alkoholizma u bolnicama različitog tipa, u Hrvatskoj još od 1954. godine djeluju komisije Crvenog križa koje se bave suzbijanjem alkoholizma i drugih ovisnosti, a 1954. godine osnovan je i Savez protiv alkoholizma koji od 1976. godine djeluje kao Savez za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja. 1. travnja 1964. godine otvoren je u Zagrebu Centar za proučavanje i suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti u tadašnjoj K.B. „Dr Mladen Stojanović“ (današnja KB „Sestre milosrdnice“). Centar nakon svog osnutka iste godine osniva klubove liječenih alkoholičara kao zajednice samopomoći i samozaštite za liječenje i osposobljavanje alkoholičara. Vodeću ulogu u razvoju alkoholoških programa imala je tzv. Zagrebačka alkohološka škola predvođena prof. dr. sc. Vladimirom Hudolinom. Klubovi liječenih alkoholičara zamišljeni su kao grupe samopomoći koje okupljaju apstinente i članove njihovih obitelji, ali za razliku od anonimnih alkoholičara, djeluju uz podršku stručnog djelatnika.

Prvi klub liječenih alkoholičara u Hrvatskoj osnovan je 1964. godine u Zagrebu u tadašnjoj općini Maksimir. Nakon toga nastavljeno je osnivanje brojnih klubova u Hrvatskoj, ali i u drugim republikama tadašnje države (Sloveniji, Vojvodini, Bosni i Hercegovini i Makedoniji). Ideja o osnivanju klubova liječenih alkoholičara proširila se i u Italiji od 1979. godine, a slični model rada KLA razvijao se i u Španjolskoj, Mađarskoj i Bugarskoj.

U Međimurskoj županiji prvi klub liječenih alkoholičara osnovan je 1968. godine u Čakovcu, a nakon njega su osnovani i drugi KLA u Čakovcu, Murskom Središću, Svetoj Mariji, Kotoribi, Donjoj Dubravi i Prelogu.

U Međimurskoj županiji trenutno djeluju sljedeći klubovi liječenih alkoholičara:

  • KLA “Dr. Mato Golubić” , Čakovec, Schulteissa 19, četvrtak u 19 sati, terapeut: Kristina Zorčec, mag. soc. rada, tel.: 0959104235
  • KLA “Osmijeh”, Trg Republike 1, Donja Dubrava, utorak u 18 sati, terapeut Ivan Dolenec, dr. med., tel.: 098 241 827
  • KLA “Povratak”, Trg Bana Jelačića 1, Mursko Središće, petak u 19 sati, terapeuti mr. Biserka Goričanec, dr. med. i Genoveva Krsnik, mag. soc. rada, tel.: 543-498
  • KLA “Prelog”, Glavna 51, Prelog, četvrtak u 19 sati, terapeut Diana Uvodić-Đurić, dr.med., tel: 098 206 523

 

Čuvajući  tradiciju svojih  prethodnika i učitelja, u međimurskim KLA nastavlja se i njeguje kvalitetan stručan rad, pri čemu  je obiteljski pristup i sudjelovanje svih članova obitelji na sastancima i ostalim aktivnostima kluba ono što nas čini prepoznatljivima  u velikoj obitelji KLA u Hrvatskoj. Uključivanjem članova uže, ali i šire obitelji u rad kluba, ujedno se aktivira  značajan dio zajednice i promiče ideja zdravog življenja; svi klubovi uspostavljaju odličnu suradnju u svojoj zajednici i važan su sudionik i inicijator brojnih društvenih zbivanja.

Tijekom svih ovih godina ostvarene su brojne godine apstinencije i vraćeni osmijesi na lica u mnogim obiteljima u našoj županiji, kao dokaz kvalitete i važnosti rada KLA u našoj zajednici. S poštovanjem se prisjećamo rada naših utemeljitelja i učitelja, ali i okrećemo novu stranicu i započinjemo pisanje novog poglavlja djelovanja naših KLA u novim, suvremenim okolnostima.

Tekst pripremila: Diana Uvodić-Đurić, dr. med.
specijalist školske medicine
subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti – adiktolog