OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Čakovec,
I.G.Kovačića 1e

Čakovec, 05.12.2017. godine

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, kao javni naručitelj objavljuje:

OBAVIJEST
o postojanju sukoba interesa

I.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa:

  1. Bioinstitut d.o.o , Čakovec, R. Steinera 7

II.

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.

U Čakovcu, 05. prosinca 2017.g.

Ravnateljica
Zavoda za javno zdravstvo
Međimurske županije
Marina Payerl-Pal, dr.med.