Natječaj za primanje na pripravnički staž

SANITARNI TEHNIČAR/KA – 1 pripravnik/ica
ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA – 1 pripravnik/ica
PRVOSTUPNIK/CA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 pripravnik/ica
PRVOSTUPNIK/CA SANITARNOG INŽENJERSTVA – 1 pripravnik/ca
DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENJER/ MAGISTAR SANITARNOG INŽENJERSTVA – 1 pripravnik/ica

Natječaj za primanje na pripravnički staž 2022 – HZZ