Godišnje izvješće o izvršenim obveznim imunizacijama u 2015.godini

U navedenim tablicama prikazani su podaci o najvažnijim rezultatima provedbe obveznog Programa cijepljenja u Međimurskoj županiji – jedne od najopsežnijih i navrjednijih preventivnih zdravstvenih akcija u cijeloj Hrvatskoj.

Dosadašnja provedba Nacionalnog programa obveznog cijepljenja u Hrvatskoj postigla je izvrsne uspjehe u suzbijanju zaraznih bolesti. Za održavanje povoljnih učinaka ove najučinkovitije masovne preventivne mjere nužan je daljnji nastavak tog rada.

Tablice pokazuju da su u Međimurskoj županiji u 2015. godini rezultati provedbe nažalost po prvi puta nepovoljniji nego ranijih godina.

Iz godišnjeg izvješća o obveznim imunizacijama za 2015. godinu je vidljivo da smo zajedničkim radom uspjeli osigurati još uvijek visoke cjepne obuhvate za većinu primovakcinacija i revakcinacije osim za već navedene prve revakcinacije DTP-om, primovakcinacije protiv ospica, rubele i zaušnjaka te cijepljenje protiv tetanusa u starijoj dobi.

Razloge za nedovoljne cjepne obuhvate možemo dijelom tražiti u problemu kontinuirane dostupnosti obveznih cjepiva tijekom godine a dijelom se uočava porast neodazivanja/neprihvaćanja cijepljenja djece od strane roditelja u odnosu na prethodne godine, što je nažalost trend ne samo u Hrvatskoj , nego u cijelom svijetu. Na tom se polju moraju uložiti dodatni napori za poboljšanje uz osiguranje svih uvjeta za provođenje istih .

Za sve povoljno učinjeno, potrebno je zahvaliti svim sudionicima provedbe cijepljenja – liječnicima , med.sestrama , patronažnim sastrama i svima drugima koji su uključeni u realizaciju Programa, od donošenja programa i plana, preko nabavke i osiguranja ravnomjerne opskrbe cjepivima, do samog cijepljenja uz posebnu pozornost na eventualne nuspojave cijepljenja i na koncu evaluacije učinka stalnom kontrolom procijepljenosti a posebno praćenjem stanja pobola od bolesti protiv kojih se cijepi.

Stručni komentar o izvršenim obveznim imunizacijama 2015.g sa tablicom nalazi se u nastavku članka u PDF datoteci.

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju

Višnja Smilović,dr.med

spec. epidemiologije

 

Datoteke uz članak: