Godišnje financijsko izvješće i izvješće o radu za 2018.g.

Datoteke uz članak:
Završni račun za 2018.g.
Bilješke uz završni račun 2018.g.
Godišnje izvješće ravnatelja prema Metodologiji Međimurske županije
Bilješke uz financ.izvj. 2018