Europski dan protiv debljine 2011.

Iskustva i novosti u radu Savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Debljina u globalnim razmjerima danas predstavlja jedan od najvećih javno-zdravstvenih problema kojem stručnjaci a i cjelokupna javnost pridaju sve veću pozornost.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da na svijetu danas živi milijardu i 600 milijuna prekomjerno teških (ITM>25)  te 400 milijuna pretilih (ITM>30) odraslih osoba. Istovremeno od posljedica debljine i prekomjerne tjelesne težine godišnje umire 2,5 milijuna ljudi.(1)

U Republici Hrvatskoj, a još više u Međimurskoj županiji breme prekomjerne tjelesne težine i debljine je veliko. Naime, prema podacima Hrvatske zdravstvene ankete provedene tijekom 2003. godine na slučajnom uzorku od 9.070 odraslih stanovnika, prevalencija prekomjerne tjelesne težine je iznosila 38%, debljine 20%, a povećanog opsega struka 44%. Ispitanici muškog spola Sjeverne regije, kojoj su uz još tri županije pripadali i ispitanici iz Međimurja, imali su najvišu prevalenciju debljine (29%) i povećanog opsega struka (42%), dok su od ispitanica iz Sjeverne regije, u kojih je prevalencija debljine iznosila 25,6%, a povećanog opsega struka  56,5%, samo ispitanice Centralne regije Hrvatske imale veću prevalenciju spomenutih indikatora debljine. (2)

Prekomjerna tjelesna težina i debljina povećavaju rizik ne samo za bolesti srca i krvnih žila već i za različita sijela raka te metaboličke bolesti na koje se u razvijenim zemljama svijeta odnosi gotovo 80% smrtnosti. S druge je strane važno istaknuti činjenicu da se danas 4-9% zdravstvenog novca troši za liječenje debljine, odnosno bolesti povezanih s debljinom. Stoga je vrlo važno uložiti maksimalne napore prvenstveno u prevenciji ali i liječenju debljine.

Doprinos tim nastojanjima daje Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u kojem je u jesen 2007. godine otvoreno Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine koje od tada radi kontinuirano jednom tjedno – četvrtkom od 08-12 sati.  Savjetovalište smo otvorili s ciljem osvještavanja  stanovništva o važnosti zdravog životnog stila u unapređenju zdravlja, prevenciji pa i liječenju mnogih kroničnih bolesti, te kao svojevrsnu školu uravnotežene pravilne prehrane i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti.

Kroz rad Savjetovališta nastojimo povećati znanje korisnika o najznačajnijim rizičnim čimbenicima prvenstveno za bolesti srca i krvnih žila ali i metaboličke te maligne bolesti.  Još jedan značajan cilj našeg rada je motivacija osoba s lošim životnim stilom na promjenu a osobito onih osoba koje već imaju višak kilograma ili su pretile.

S vremenom se pokazalo da takve osobe trebaju kontinuiranu podršku te su one više puta posjetile naše Savjetovalište.

Uz usluge savjetovanja koje se nude u Zavodu za javno zdravstvo, kako bi se što više približili našem stanovništvu, organiziramo i  terenske akcije procjene parametara uhranjenosti i mjerenja krvnog tlaka uz  kraće savjetovanje liječnika i motivaciju za promjenu životnog stila i dolazak u Savjetovalište.

Terenske akcije se dogovaraju za jedan segment ciljane populacije –zaposlenike  neke ustanove, srednjoškolce, stanovništvo koje sudjeluje u organiziranim humanitarnim ili javno-zdravstvenim akcijama ili nekim drugim skupovima.  Takve akcije organiziramo sa ciljem senzibilizacije populacije za problem debljine.

 

Metode rada u Savjetovalištu:

U Savjetovalištu za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije rade liječnik specijalista epidemiolog i diplomirana medicinska sestra, a koristi se individualni, bihejvioralni pristup kroz koji se nastoji osnažiti korisnike savjetovališta za promjenu životnog stila, prvenstveno usvajanje principa pravilne prehrane te podizanje tjelesne spremnosti kroz poticanje na redovito kretanje.

U savjetovalištu se obavlja analiza sastava tjelesne mase na uređaju koji putem tetra-polarnih elektroda analizom bio-električnog otpora i osobnih podataka  procjenjuje   različite parametre uhranjenosti,  korisnicima se mjeri krvni tlak, analiziraju se prehrambene navike, navike kretanja te stil života i genetske sklonosti, a temeljem izmjerenih parametara procjenjuje se kardiovaskularni  rizik.

Potom slijedi kratka edukacija korisnika o poželjnim vrijednostima izmjerenih parametara te dogovor oko poduzimanja promjene životnog stila potrebnog za postizanje poželjne tjelesne težine i smanjenje ukupnog kardiovaskularnog rizika.  Nakon usmenog savjetovanja, korisnicima se ustupaju određeni tiskani edukativni materijali, te se prema potrebi preporučuje kontrola.

 

Rezultati:

Podaci o korisnicima Savjetovališta u Zavodu za javno zdravstvo i prilikom terenskih akcija koje se održavaju u zatvorenim prostorima za manji broj korisnika se pohranjuju u računalni program, dostupni su za analizu i neophodni su nam za evaluaciju programa.

Od otvaranja Savjetovališta pa do danas u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije je pruženo ukupno 398 usluga savjetovanja,  165 usluga savjetovanja na terenu uz još 412 usluga savjetovanja organiziranih za zaposlenike osnovnih škola i roditelje učenika 5. razreda u sklopu programa „Zajedno za bolje zdravlje djece i odraslih“. To je ukupno 975 usluga tijekom kojih smo podijelili oko 5.000 različitih edukativnih materijala.

U Savjetovalištu koje radi u Zavodu četvrtkom,  bilo je 313 različitih osoba. Muškaraca je bilo 24% (76 osoba), a žena 76% (273 osobe).

Prema dobnoj strukturi, prilikom prvog posjeta Savjetovalištu, najviše osoba bilo je u dobi od 45-60 godina, njih 126 (40%), starije od 60 godina su bile 93 osobe, odnosno 30% korisnika, 18% korisnika ( 56 osoba)   je bilo u dobi od 30-45 godina, dok je mlađih od 30 godina bilo 12% (38 osoba).

Što se tiče pokazatelja uhranjenosti, 22% korisnika savjetovališta su bile osobe s normalnom tjelesnom težinom (22%), odnosno indeksom tjelesne mase (ITM)  od 18,5-24,9.

Podjednako je bilo prekomjerno teških (ITM od 25-29,9) -122 osobe (39%)  i pretilih osoba (ITM 30 i >) – 121 osoba (39%).

Savjetovalište je više puta posjetilo 38 osoba (20 žena i 18 muškaraca).

Od 38 osoba  koje su više puta posjetile savjetovalište, 24 osobe  su izgubile na tjelesnoj težini ukupno 112 kg, što je prosječni gubitak od 4,7 kg po osobi.  Istu tjelesnu težinu zadržale su 4 osobe, a 10 ih  je dobilo na tjelesnoj težini (ukupno 37,5 kg, što je prosječni dobitak od 3,7 kg po osobi.).

S ovim rezultatima možemo biti zadovoljni, obzirom da su korisnici savjetovališta prosječno samo 3,4 puta posjetili savjetovalište, a izmjerene promjene uslijedile su prosječno nakon godinu dana.

Tijekom 3,5 godine rada uočili smo potrebu uključivanja osobito nutricioniste ali i psihologa u rad našeg savjetovališta, kao i potrebu za organiziranjem grupnog  rada. Sa velikim zadovoljstvom Vas možemo informirati da od 4 mjeseca ove godine u  našem Zavodu 2xmjesečno (ponedjeljkom od 08-12,oo sati) radi mg. nutricionizma, a prema potrebi mogu se koristiti i usluge psihologa, dok na jesen planiramo započeti sa radom  u grupama gdje bi se pretile osobe sastajale najmanje 2x mjesečno uz definirani strukturirani program koji bi trajao oko 6 mjeseci do godinu dana.

Dosadašnjim smo radom stekli dragocjeno iskustvo a uključivanjem dodatnih stručnjaka zasigurno ćemo unaprijediti kvalitetu našeg rada.

 

Voditeljica Savjetovališta
Renata Kutnjak Kiš, dr.med.
Ravnateljica Zavoda
Marina Payerl-Pal, dr.med.