„Dan narcisa“ 2019.

U mjesecu ožujku, članice Kluba Nova nada Županijske lige protiv raka Čakovec već niz godina provode akciju „Dan narcisa“, te na taj način žele potaknuti sve žene Međimurja da vode brigu o sebi i da redovito odlaze na mamografske preglede koji jamče rano otkrivanje bolesti i pravodobno liječenje. Ove godine, akcija će se održati u subotu 23. ožujka od 8-12 sati. Narcise i drugi prigodni proizvodi te edukativni materijali bit će dostupni u sva tri grada te u brojnim drugim mjestima u Međimurju.

U Čakovcu će se „Dan narcisa“ obilježiti na tri lokacije – na Trgu Republike, Franjevačkom trgu i na jugu kod METSS-a u vremenu od 9-12 sati, a u drugim gradovima i mjestima će se akcija održati od 8-12h. Narcise će se, uz simbolične donacije, ponuditi građanima i u Strahonincu, u Kotoribi, u Prelogu na tržnici, u Maloj Subotici kod općine, u Palovcu, Svetom Križu i Donjem Pustakovcu, Sv. Jurju u Trnju, Donjem Hrašćanu, Držimurcu i Štefancu, na Belici kod Robne kuće, u Pribislavcu kod opskrbnog centra METSS i kod Konzuma, u Nedelišću kod općine, u Brezju i Lopatincu kod METSS-ovih dućana, u Dragoslavcu i Pleškovcu kod METSS-ovog dućana, u Murskom Središću kod Robne kuće, te u Domašincu i Gardinovcu kod Društvenog doma.

Novac prikupljen donacijama koristiti će se za rehabilitaciju oboljelih žena i ostalih članova klubova koji djeluju unutar Lige, kako bi povratak u normalan život uz bolest bio što uspješniji, a kvaliteta života sačuvana. Organizatori unaprijed zahvaljuju svim dobrim ljudima koji  nesebično pomažu na bilo koji način!

Rak dojke je prvo sijelo raka među ženama u Hrvatskoj i u Međimurskoj županiji, kako po broju novooboljelih osoba, tako i po smrtnosti, pa je važno poticati žene da vode brigu o svom zdravlju te da se odazivaju preventivnim pregledima i programima kroz koje se nastoji rak dojke otkriti u ranoj fazi jer su stope preživljenja tada bolje, bolje su mogućnosti liječenja i bolja je kvaliteta života oboljelih žena.

U Hrvatskoj je 2015. godine rak dojke bio otkriven kod 2.748 žena, a u Međimurskoj županiji kod 72 žene, a 2017. godine su u Hrvatskoj 853 žene umrle od raka dojke, među kojima su 22 žene bile iz Međimurske županije. Među vodećim uzrocima smrtnosti 2017. godine, rak dojke se kod žena u Hrvatskoj nalazio na sedmom, a u Međimurskoj županiji na šestom mjestu po ukupnoj smrtnosti.

 

Mamografski pregled dojke ja za žene u dobi iznad 40 godina najznačajnija i nezamjenjiva slikovna dijagnostička metoda u otkrivanju malignih bolesti dojke ranih stadija jer otkriva rak dojke  u razdoblju od jedne do tri godine prije no što ga žena može sama napipati, a također otkriva rak koji je premalen da bi se našao kliničkim pregledom. Rak dojke se najčešće javlja u dobi iznad 50 godina, ali se može javiti i kod mladih žena. Stoga je Ministarstvo zdravstva RH još 2006. godine pokrenulo provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke koji je namijenjen ženama u dobi od 50-69 godina, a uključuje mamografski pregled dojki svake dvije godine. Ciljevi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke su smanjiti mortalitet od raka dojke za 15 – 30 %, otkriti rak dojke u početnom stadiju u što većem postotku te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke. Svake dvije godine u okviru programa probira na mamografski se pregled pozivaju žene u dobi od 50 do 69 godina.

 

Do sada je završeno pet ciklusa pozivanja žena na mamografski pregled, a šesti je u tijeku.

Nakon uvođenja programa probira, udio novootkrivenih karcinoma dojke u lokaliziranom stadiju u dobi od 50 do 69 godina je 60 – 70 %, dok je prije uvođenja programa probira taj udio iznosio oko 40 %. Pozitivne učinke provedbe programa probira na rak dojke pokazuju i posljednji podaci za 2017. godinu, kada se u Hrvatskoj bilježi smanjenje smrtnosti od raka dojke za 15 – 20 %.

Odaziv programu je u Međimurskoj županiji u svih pet ciklusa bio među najvišima u Hrvatskoj. Peti ciklus je započeo u svibnju 2016. godine, a završio sredinom veljače ove godine, a uključio je žene rođene od 1947. do 1966. godine. Odaziv u petom krugu je iznosio 79%, a mamografski pregled je obavilo 11.187 žena. Šesti ciklus provedbe programa je započeo sredinom veljače ove godine, a uključuje žene rođene od 1950. – 1969. godine.

 

Iako je u Međimurskoj županiji odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke među najvišima u Hrvatskoj, čemu su zasigurno pridonijele i akcije obilježavanja Dana narcisa, uvijek ima prostora za poboljšanje, pa će se i tijekom ovogodišnjeg Dana narcisa poticati žene da vode računa o svome zdravlju i zdravlju svojih dojki te da i nadalje redovito odlaze na mamografske i druge preglede jer se više od 90 % bolesnica s rakom dojke može izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju i ako se bolest uspješno liječi, a petogodišnje preživljenje je u tom slučaju 96 %.

 

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog                                 Ravnateljica Zavoda

otkrivanja raka dojke za Međimursku županiju

 

Renata Kutnjak Kiš, dr.med., spec.                              prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.

Fotografije uz članak: