POZIV NA PREGOVARANJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE, BR. EMV-1/17

  • Kategorija objave:Natječaji

Naručitelj Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije kreće u pregovarački postupak javne nabave DIJAGNOSTIČKA SREDSTAVA sredstva koja su kompatibilna s uređajem za medicinsku dijagnostiku CE-GXIV – N3-6 GENEEXPERT IV –…

Nastavi čitatiPOZIV NA PREGOVARANJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE, BR. EMV-1/17

POZIV NA PREGOVARANJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE, BR. EMV-2/15

  • Kategorija objave:Natječaji

Naručitelj Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije kreće u pregovarački postupak javne nabave DIJAGNOSTIČKA  SREDSTAVA: a) Kazeta za  molekularnu  dijagnostiku klamidije b)Kit za uzimanje vaginalno/endocervikalnih briseva za molekularnu dijagnostiku klamidije…

Nastavi čitatiPOZIV NA PREGOVARANJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE, BR. EMV-2/15