PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020 – telekomunikacijske usluge

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA, -Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020 ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva na dostavu ponuda za telekomunikacijske usluge (javne govorne usluge u pokretnoj…

Nastavi čitatiPREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020 – telekomunikacijske usluge

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020 – telekomunikacijske usluge

  • Kategorija objave:Natječaji

ZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za telekomunikacijske usluge (javne govorne usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži) prema troškovniku i dokumentaciji koji Vam dostavljamo u…

Nastavi čitatiPREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020 – telekomunikacijske usluge

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA -Postupak jednostavne nabave oznake BN 05/2020 – UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL

  • Kategorija objave:Natječaji

Klasa:     333-01/20-02/5 Ur.broj:   2109-70-03-20/2 Datum:   25.05.2020.   -         Svima-   PREDMET:               POZIV NA DOSTAVU PONUDA, -Postupak jednostavne nabave oznake BN 05/2020   Ovime Vam podnosimo poziv na dostavu ponude u…

Nastavi čitatiPREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA -Postupak jednostavne nabave oznake BN 05/2020 – UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL