ACTION-FOR-HEALTH projekt

U sklopu ACTION-FOR-HEALTH projekta, kojemu je cilj smanjivanje nejednakosti u zdravlju kroz programe promicanja zdravlja uz korištenje sredstava iz strukturnih fondova, provedena je situacijska analiza te procjena potreba i mogućnosti za smanjivanje nejednakosti u zdravlju u Međimurskoj županiji.

Situacijska analiza i procjena potreba poslužili su nam za izradu Strateškog plana za unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju u Međimurskoj županiji koja Vam je dostupna na web stranici našeg Zavoda.

U tijeku je još jedan krug prikupljanja komentara i prijedloga na spomenuti Strateški plan pa Vas pozivamo da se i Vi aktivno uključite u proces konzultacija. U prilogu je obrazac za komentare.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem interesu i suradnji.

Više o samom projektu te rezultatima možete pogledati na web portalu projekta – http://www.action-for-health.eu/

S poštovanjem,
Čakovec, 23.12.2013. godine

U ime projektnog tima:
Renata Kutnjak Kiš, dr.med.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo
Međimurske županije
Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obrazac za komentare i prijedloge na Strateški plan za unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju u Međimurskoj županiji
22.85 kB