Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Programi

Zdravstveno-statistička istraživanja

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju, rad na statistici iz područja zdravstva jedna je od temeljnih djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda.
Na temelju Naputka Ministra zdravstva o organizaciji rada na prikupljanju i kontroli zdravstvenih pokazatelja na području države Hrvatske od 22. siječnja 1996. godine u svim Zavodima za javno zdravstvo imenovani su Županijski povjerenici za prikupljanje pokazatelja u zdravstvu. Temeljem tog imenovanja Županijskom povjereniku data su ovlaštenja i zaduženja : kontrole podataka zdravstvene statistike u bolnicama i lječilištima, domovima zdravlja i privatnim ustanovama i lječilištima, sudjelovanje u kontroli kvalitete podataka iz Potvrde o smrti, redovito održavanje kontakata na terenu uz odgovornost za ispunjenje zadaća prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Županijski povjerenik za zdravstvenu statistiku u Međimurskoj županiji je liječnik, specijalist epidemiologije, rukovoditelj Djelatnosti za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku ZZJZ Međimurske županije.

Prema Zakonu o Državnoj statistici donosi se Program statističkih istraživanja za statistiku u području zdravstva Republike Hrvatske, koji povremeno doživljava veće ili manje izmjene.
Djelatnost za socijalnu medicinu prikuplja izvješća iz primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite , te se podaci mogu grupirati u slijedeće skupine:
 1. Program zdravstveno-statističke obrade individualnih izvještajnih obrazaca

  Temelj za analiziranje pobola registriranog u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti izvire iz individualnih zdravstveno-statističkih izvješća koja se popunjavaju prilikom otpusta hospitaliziranog pacijenta iz bilo koje stacionarne ustanove zdravstva, bez obzira vraća li se pacijent svom domu, premješta u drugu stacionarnu ustanovu ili je umro.

  Obzirom da su od 2001. god. u primjeni novi individualni izvještajni obrasci zbog praćenja podataka sa istih uvedeni su neki novi kompjutorski programi, a nameće se potreba izrade, testiranja i uvođenja novih kompjutorskih programa.

 2. Program zdravstveno-statističke obrade izvještajnih obrazaca u primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

  Ovaj program obuhvaća prikupljanje i obradu zbirnih godišnjih izvješća iz svih izvanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova i ordinacija u Međimurskoj Županiji.
  Obzirom da sva ozbiljnija statistička istraživanja više nisu zamisliva bez korištenja računala, Hrvatski Zavod za javno zdravstvo je sačinio Program "Evidencija statističkih pokazatelja u zdravstvu" za kompjutorsku obradu prikupljenih podataka u godišnjim izvješćima.

  Ovaj program omogućuje praćenje niza obilježja kao što su: podaci o broju osoba u skrbi, broju posjeta i pregleda, broju upućenih na specijalističke preglede, podaci o broju sistematskih pregleda djece te o utvrđenim bolestima i stanjima i mnogi drugi. Obrada i analiza preventivnih pregleda osiguranika u dobi iznad 50 godina koji su uvedeni kao obveza 2004. godine , obavlja se korištenjem kompjutorskog programa kojeg smo dobiti na korištenje od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 3. Program praćenja mortaliteta

  Svaki mjesec Ured za statistiku Međimurske županije Djelatnosti za socijalnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dostavlja Dem-2 obrasce koji sadrže Potvrdu o smrti i izvješće o uzroku smrti (obr. UT-IV-28) gdje se provjerava potpunost podataka i po potrebi konzultira zdravstveni djelatnik ovlašten za utvrđivanje uzroka i vremena smrti (mrtvozornik). Povremeno se konzultiraju državni cenzori za mortalitet iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Svaki DEM-2 obrazac se šifrira - upisivanje dijagnoze smrti prema 10. Međunarodnoj klasifikaciji, a potom se podaci pohranjuju.

  Godišnje se obradi oko 1300 Dem-2 obrazaca (ovisno o broju umrlih u godini praćenja na području Međimurske županije).
  Od 1999. godine Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije mortalitet prati temeljem Programa za kompjutorsku obradu podataka sa DEM-2 obrazaca i Potvrde o smrti. Obradom podataka iz tog Programa moguće je izraziti strukturu smrtnosti po dobi, spolu i uzrocima smrti, ali i niz drugih značajnih parametara (mjesto rođenja i stanovanja, zanimanje, vanjske uzroke smrti i druge značajne okolnosti ). Ti podaci također mogu poslužiti kao ishodište za daljnja epidemiološka istraživanja, a služe i kao izvor podataka za Državni registar za rak.

Vezani sadržaj:

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online