Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

O djelatnosti

Djelatnost za socijalnu medicinu, zdravstvenu statistiku i zdravstveni odgoj objedinjuje poslove medicinske statistike , poslove socijalne medicine i poslove promocije zdravlja, a osnovni cilj rada ove djelatnosti je zaštita i unapređenje zdravlja stanovništva, te smanjenje pobola i smrtnosti.

Socijalna medicina prati i analizira demografske, vitalno-statističke i zdravstvene pokazatelje, funkcioniranje zdravstvenih sustava i načina rada zdravstva, koji su neophodni za ocjenu zdravstvenog stanja pučanstva, te organizaciju i rad zdravstvenih djelatnosti.

Temelj za analizu predstavljaju podaci koji se prikupljaju temeljem Zakona o državnoj statistici i godišnjeg Programa statističkih istraživanja iz područja zdravstva.
Podaci iz pojedinih zdravstveno-statističkih izvješća služe i kao izvor za Državne zdravstvene registre, a neki nakon što se obrade i objedine u Hrvatskom Zavodu za javno zdravstvo dostavljaju se Regionalnom Uredu Svjetske zdravstvene organizacije, te služe kao izvor za međunarodnu bazu podataka "Zdravlje za sve".

Objedinjeni statistički podaci iz zdravstvenog sustava cijele Republike Hrvatske služe kao temelj za planiranje zdravstvene zaštite - od organizacije , kapaciteta, pa do donošenja "Programa mjera zdravstvene zaštite".
U ostvarivanju svojih Djelatnosti za socijalnu medicinu, prvi je korak već spomenuta procjena zdravlja i zdravstvenih potreba stanovništva, te odabir javnozdravstvenih prioriteta, na temelju provođenja redovitih statističkih istraživanja koji se objavljuju u godišnjoj publikaciji "Zdravstveno stanje pučanstva i rad zdravstvene djelatnosti u Međimurskoj županiji", kao i rezultata dodatnih praćenja i analiza.

Za uspješno djelovanje ove službe nužna je dobra komunikacija sa zdravstvenim, odgojno obrazovnim, socijalnim i drugim uz zdravlje vezanim organizacijama, sa zajednicom, medijima i sa lokalnom samoupravom.
Ta je komunikacija dodatno unaprijeđena kroz zajednički rad na projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje" Međimurske županije u koji je uključena Djelatnost za socijalnu medicinu i u sklopu kojeg je 2004. godine izrađena "Slika zdravlja Međimurske županije" i temeljem koje su određeni javnozdravstveni prioriteti koji su prihvaćeni i na Poglavarstvu, te Skupštini Međimurske županije u mjesecu prosincu 2004. godine. Sada slijedi izrada Akcijskog plana za svaki pojedini prioritet. ​
Vezani sadržaj:

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online