Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Djelatnost kliničke mikrobiologije

Djelatnost kliničke mikrobiologije je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije koja provodi mikrobiološku dijagnostiku za čitavu populaciju unutar županije, odnosno za potrebe bolničkih i izvanbolničkih pacijenata. Organizacijom djelatnosti je omogućeno ostvarivanje ciljeva medicinsko mikrobiološke dijagnostike:

 • pružanje dijagnostičke usluge svim razinama zdravstvene zaštite,
 • pružanje mikrobiološke usluge koja je dostupna, točna, pouzdana i brza,
 • pružanje mikrobiološke dijagnostike koja prati recentne dijagnostičke standarde,
 • praćenje i kontrola rezistencije bakterija na antibiotike,
 • razvoj i unaprjeđenje mikrobiološke dijagnostike na svom području,
 • primjena mikrobiološke dijagnostike s ciljem unaprjeđenja liječenja i racionalitzacije troškova u liječenju

U Djelatnosti se provode ispitivanja iz područja bakteriologije, virologije, mikologije, parazitologije i mikobakteriologije.

Djelatnost kliničke mikrobiologije provodi:

 • mikrobiološku dijagnostiku uzoraka humanog porijekla od bolničkih i izvanbolničkih pacijenata
 • interpretaciju rezultata ispitivanja i davanje stručnog mišljenja
 • bakteriološku kontrolu nežive sredine u zdravstvenim ustanovama
 • kontrolu učinkovitosti postupka sterilizacije biološkim indikatorima za ŽB Čakovec i druge ustanove
 • evidenciju osjetljivosti bakterijskih patogena
 • praćenje učestalosti rezistencije pojedinih vrsta mikroorganizama
 • praćenje potrošnje antimikrobnih lijekova
 • izradu izvještaja o stručnom radu i o kretanju rezistencije bakterija na antibiotike u ŽB Čakovec

Mikrobiološki laboratorij je ocijenjen od strane Hrvatske akreditacijske agencije te je dobio potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO 15189:2008 Medicinski laboratoriji -posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost, za ispitivanja iz područja parazitologije, 4.07.2013. Nalazi ispitivanja akreditiranim metodama su međunarodno priznati i formalno je priznata osposobljenost laboratorija za provedbu ispitivanja iz akreditiranog područja. Laboratorij se priprema za proširenje područja akreditacije.

Laboratorij je 27.11.2015. proširio područje akreditacije na pretrage iz područja virologije, parazitologije i bakteriologije prema normi HRN EN ISO 15189:2012, Medicinski laboratoriji - zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost.

Cilj našeg sustava upravljanja i pružanja kvalitetne usluge iz područja mikrobiološke dijagnostike je uspostava sistema kvalitete koji osigurava kontinuirano poboljšanje kvalitete, kako bi se osigurali pouzdani i točni rezultati testiranja.

Jedan od najvažnijih ciljeva Mikrobiološkog laboratorija je osigurati zadovoljstvo korisnika usluga kvalitetom nalaza i dobrom profesionalnom praksom.

Osoblje laboratorija je vrlo dobro upoznato s cjelokupnom dokumentacijom vezanom uz rad u laboratoriju koja je pridružena uz određena radna mjesta, te sa svim preporukama i postupcima te se obvezuje da dosljedno poštuje zahtjeve sustava kvalitete s ciljem stalnog poboljšanja kvalitete usluga.

Ravnateljica:
prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Fotografije uz članak:
Vezani sadržaj:

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online