Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:  100-04/18-02/3

Urbroj: 2109-70-03-18/2

Čakovec,  10. srpnja 2018. godine

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

 

 

NATJEČAJ  ZA  PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

- na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

 

 

1 izvršitelja (m/ž) na poslovima računovodstvenog djelatnika srednje stručne spreme ekonomskog usmjerenja 

 

Uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja – ekonomist 

- prijava u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, bez evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju

- hrvatsko državljanstvo

- poznavanje rada na računalu i znanje engleskog jezika

 

Uz prijavu za zapošljavanje prilaže se u preslici:

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi – preslika završne svjedodžbe
  3. domovnica
  4. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, odnosno da ispunjava uvjete za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja, odnosno do 18.07.2018.g.

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se na temelju sklopljenog ugovora između odabranog kandidata i ZZJZ Međimurske županije, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “Za natječaj – primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – računovodstveni djelatnik”.

 

       O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

Prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o odabiru kandidata
293.50 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online