Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme na poslovima prvostupnika/prvostupnice medicinske sestre/tehničara (bacc.med.techn.)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Klasa:    100-04/17-02/3

Ur.broj: 2109-70-03-17/1

Čakovec, 16. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

 

NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE

 

1 izvršitelja ( m/ž ) na određeno vrijeme na poslovima prvostupnika/prvostupnice medicinske sestre/tehničara (bacc.med.techn.) u Djelatnosti za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Uvjeti:

VŠS, prvostupnik/prvostupnica (bacc.ms.)

hrvatsko državljanstvo

odobrenje za samostalan rad

poznavanje rada na računalu i znanje engleskog jezika

položen vozački ispit (B kategorija)

1 godina radnog iskustva

 

Uz prijavu za zapošljavanje prilaže se u preslici:

  1. diploma
  2. domovnica
  3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  4. odobrenje za samostalan rad
  5. potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO
  6. preslika vozačke dozvole
  7. kraći životopis s osvrtom na poznavanje osnove rada na računalu te poznavanje engleskog jezika

 

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, 

Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec

s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje na određeno vrijeme medicinske 

sestre/tehničara prvostupnice/prvostupnika (bacc.ms.)”.

 

       Zavod javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

 

       O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

  prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o rezultatima natječaja
307.24 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online