Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme - doktor medicine

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva, a sukladno čl. 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, ravnateljica objavljuje

NATJEČAJ

za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

1 izvršitelja/icu DOKTORA MEDICINE – na poslovima doktora medicine u Djelatnosti za epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti

 

Uvjeti za radno mjesto:

– VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine),

– položen stručni ispit (ako je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),

– odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca),

– poznavanje rada na računalu

 

Uz prijave na natječaj za radno mjesto obavezno je dostaviti:

– zamolbu,

– životopis,

– preslik diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),

– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave natječaja,

– preslik važećeg odobrenja (licence) za samostalni rad nadležne komore,

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu (ako je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),

– preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja).

 

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738.

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti pristupnici obaju spolova.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – doktor medicine”

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Klasa: 100-04/20-02/8

Ur.broj: 2109-70-03-20/1

Čakovec,  25.11.2020.

Datoteke uz članak:
Obavijest o rezultatima natječaja
44.42 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online