Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

​ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:    100-04/20-02/3

Ur.broj: 2109-70-03-20/1

Čakovec, 25.09.2020.g.

 

Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, odluke Upravnog vijeća Zavoda i suglasnosti Ministarstva zdravstva, ZZJZ Međimurske županije objavljuje

 

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

1.VSS stručni savjetnik za organizaciju i kvalitetu, 1 izvršitelj/ica (m/ž),  na određeno vrijeme od godinu dana

2.Spremačica zdravstvenog prostora, 1 izvršitelja/icu – PKV odnosno NKV stručna sprema - zamjena za bolovanje

3.Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike (bacc.med.lab.diagn.) –PRIPRAVNIK, 1 izvršitelj/ica određeno radno vrijeme od godine dana

 

Uvjeti:

1.   - VII stupanj,

                - diplomski studij sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

                - 1 godina radnog iskustva na poslovima organizacije rada u zdravstvu

                - znanje rada na računalu

                - znanje engleskog jezika

 

2.   - završena minimalno osnovna škola - PKV odnosno NKV stručna sprema

3.   - preddiplomski studij, prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike

      

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku, i to:

  1. diplomu – za radno mjesto pod točkom 1 i 3. i svjedodžba o završenoj osnovnoj školi za radno mjesto pod točkom 2
  2. domovnicu
  3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  4. potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO
  5. kraći životopis s osvrtom na znanje rada na računalu te znanje engleskog jezika; za radno mjesto pod točkom 1

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), odnosno sve potrebne dokaze navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje ili osobni intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua ili testiranja kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem. Ustanova pridržava pravo poništiti natječaj.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – naznaku radnog mjesta za koji se javlja”

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Obavijest o odabiru - VSS stručni savjetnik
46.90 kB
Obavijest o odabiru - spremačica
47.60 kB
Obavijest o odabiru - bacc.med.lab.diagn.
48.50 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online