POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Postupak jednostavne nabave oznake BN 24-2/2018 – Laboratorijska centrifuga

  • Kategorija objave:Natječaji

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90 Računovodstvo fax: 040/31 03 38 MB: 01120433 OIB: 21616787735   POZIV NA DOSTAVU…

Nastavi čitatiPOZIV NA DOSTAVU PONUDA – Postupak jednostavne nabave oznake BN 24-2/2018 – Laboratorijska centrifuga