16.-22.06.2019.god. – CRIKVENICA, XIV. INTENZIVNI SEMINAR NADOMJESNOG GOVORA I PSIHOONKOLOŠKE POTPORE, SA TERAPIJAMA

Kako govorna rehabilitacija predstavlja jedan od najvažnijih segmenata rehabilitacije koju moraju proći laringektomirane osobe, članovi Kluba laringektomiranih Županijske lige protiv raka Čakovec od 2008. godine u većem broju odlaze u Crikvenicu na 7-dnevni intenzivni tečaj nadomjesnog govora. Ove je godine seminar održan od 16.-22. lipnja, na seminaru je sudjelovalo više od 60 osoba iz Hrvatske, a pet sudionika je bilo iz Kluba laringektomiranih Županijske lige protiv raka Čakovec. Tijekom seminara polaznicima je bila omogućena govorna rehabilitacija, edukacije, inhalacije, medicinska gimnastika, škola plivanja te svakodnevne jutarnje vježbe na plaži kao i psiho onkološka radionica. Uz zdravstveni program u Crikvenici se vodi računa i o zabavnim sadržajima te duhovnom programu. Troškove govorne rehabilitacije i inhalacija osigurava HZZO, a smještaj se osigurava dijelom iz projekta „Nordijskim hodanjem i drugim oblicima rehabilitacije i resocijalizacije unaprijedimo kvalitetu života laringektomiranih osoba“ kojeg financira Grad Čakovec, dijelom financijskim sredstvima prikupljenim prilikom humanitarne akcije „Zajedno smo jači i glasniji“ koja je ove godine bila održana u Podturnu, te drugim sredstvima Županijske lige protiv raka Čakovec. Članovi Kluba laringektomiranih su izuzetno zadovoljni što već godinama imaju priliku sudjelovati na ovom seminaru te svima koji su im omogućili sudjelovanje zahvaljuju na pomoći i podršci.

Fotografije uz članak: