Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Upravno vijeće ZZJZ Međimurske županije

Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije upravlja Upravno vijeće. 
Upravno vijeće Zavoda obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice od ukupnog broja članova, te donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju pitanja iz djelokruga rada koja nisu regulirana Statutom Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije ima 5 članova i čine ga predstavnici:
- Međimurske županije kao osnivača - 3 člana (predsjednik i 2 člana)
- Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije - 2 člana (predstavnik Stručnog vijeća i predstavnik Radničkog vijeća)

Upravno vijeće imenuje zamjenika predsjednika kojeg članovi Upravnog vijeća određuju sami. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Visinu naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje ministar zdravstva, a isplaćuje se iz sredstava Zavoda.

Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda je:
- dr.sc. Predrag Kočila, dr.med.vet., viši znanstveni suradnik

Članovi Upravnog vijeća Zavoda su:
- Vlatka Kovač, mag.prim.educ. (zamjenica Predsjednika UV)
- mr.sc. Kristinka Blažeka
- Zrinka Zvornik Legen, dr.med.spec.
- Damjan Debelec, bacc.med.lab.diag.Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, na sjednici Upravnog vijeća omogućeno je prisustvovanje 1 osobe (slušanje sjednice, bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i odlučivanju), uz obaveznu prethodnu najavu prisustvovanja Službeniku za informiranje Zavoda 2 dana prije održavanja sjednice.


Datoteke uz članak:
Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća
755.16 kB
10. sjednica UV
294.55 kB
11. sjednica UV
229.10 kB
12. sjednica UV
296.15 kB
13. sjednica UV
242.94 kB
14. sjednica UV
421.34 kB
15. sjednica UV
296.83 kB
16. sjednica UV
297.05 kB
17. sjednica UV
354.54 kB
18. sjednica UV
239.93 kB
19. sjednica UV
295.71 kB
20. sjednica UV
261.44 kB
21. sjednica UV
251.69 kB
22. sjednica UV
1.73 MB
23. sjednica UV
872.99 kB
24. sjednica UV
232.88 kB
25. sjednica UV
3.96 MB
26. sjednica UV
1.02 MB
27. sjednica UV
1.37 MB
28. sjednica UV
675.44 kB
29. sjednica UV
1.75 MB
30. sjednica UV
1.45 MB
31. sjednica UV
4.52 MB
32. sjednica UV
1.40 MB
33. sjednica UV
1.96 MB
34. sjednica UV
1.62 MB
35. sjednica UV
3.08 MB
36. sjednica UV
1.00 MB
37. sjednica UV
1.31 MB
38. sjednica UV
3.15 MB
39. sjednica UV
2.65 MB
40. sjednica UV
3.24 MB
41. sjednica UV
3.14 MB
1. sjednica Upravnog vijeća - 21.12.2017.g.
7.83 MB
2. sjednica Upravnog vijeća - 08.02.2018.g.
1.69 MB
3. sjednica Upravnog vijeća - 22.03.2018.g
5.39 MB
4. sjednica Upravnog vijeća - 17.04.2018.g.
2.84 MB
5. sjednica Upravnog vijeća - 03.05.2018.g
637.13 kB
6. sjednica Upravnog vijeća - 29.05.2018.g
902.92 kB
7. sjednica Upravnog vijeća - 27.06.2018.g
851.17 kB
8. sjednica Upravnog vijeća - 23.07.2018.g
2.39 MB
9. sjednica Upravnog vijeća - elektronska - 10.09.2018.g
636.35 kB
10. sjednica Upravnog vijeća - 24.09.2018.g
2.35 MB
11. sjednica Upravnog vijeća - 22.10.2018.g
5.26 MB
12. sjednica Upravnog vijeća - 27.11.2018.g
1.38 MB
13. sjednica Upravnog vijeća - 18.12.2018.g
3.48 MB
14. sjednica Upravnog vijeća - elektronska - 01.02.2019.g
936.07 kB
15. sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2019.g
2.24 MB
16. sjednica Upravnog vijeća - elektronska - 05.03.2019.g.
4.70 MB
17. sjednica Upravnog vijeća - 25.03.2019.g
2.21 MB
18. sjednica Upravnog vijeća - 26.04.2019.g
2.70 MB
19. sjednica Upravnog vijeća - elektronska - 30.04.2019.g
937.28 kB
20. sjednica Upravnog vijeća - 27.05.2019.g
1.85 MB
21. sjednica Upravnog vijeća - 05.07.2019.g
2.15 MB
22. sjednica Upravnog vijeća - 30.07.2019.g
2.02 MB
23. sjednica Upravnog vijeća - elektronska - 01.08.2019.g
693.58 kB
24. sjednica UV - 30.09.2019
5.03 MB
25. sjednica UV - 28.10.2019
3.16 MB
26. sjednica UV - 25.11.2019
1.29 MB
27. sjednica UV - 30.12.2019
4.16 MB
28. sjednica UV - 20.02.2020
3.90 MB
29. sjednica Upravnog vijeća - elektronska - 20.03.2020.
1.04 MB
30. sjednica Upravnog vijeća - elektronska - 31.03.2020.
2.66 MB
31. sjednica Upravnog vijeća - 30.04.2020.
4.15 MB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online