Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje - Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike (bacc.med.lab.diagn.) – na neodređeno radno vrijeme i SSS ekonomskog usmjerenja na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima – na određeno vrijeme

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:   100-04/19-02/5

Urbroj: 2109-70-03-19/1

Čakovec, 24. srpnja 2019.g.

 

Na temelju članka 24. Statuta Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, odluke Upravnog vijeća Zavoda i suglasnosti Ministarstva zdravstva, ZZJZ Međimurske županije objavljuje

 

NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE

 

1. Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike (bacc.med.lab.diagn.) – 1 izvršitelj/ica u Djelatnosti Mikrobiološki laboratorij ZZJZ Međimurske županije – na neodređeno radno vrijeme

2.  SSS ekonomskog usmjerenja na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme radi zamjene za bolovanje i nastavno porodiljni dopust

 

Uvjeti:

1.   - VŠS, prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike

- hrvatsko državljanstvo

- odobrenje za samostalan rad

- znanje rada na računalu

- znanje engleskog jezika

- 1 godina radnog iskustva

 

2.   – SSS ekonomskog smjera

       - minimalno 1 godina staža u struci, na knjigovodstvenim poslovima

       - znanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

- hrvatsko državljanstvo

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku, i to:

1.       diplomu – za radno mjesto pod točkom 1 i završnu svjedodžbu – za radno mjesto pod točkom 2

2.       domovnicu

3.       uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

4.       odobrenje za samostalan rad – za radno mjesto pod točkom 1

5.       potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO

6.       kraći životopis s osvrtom na znanje rada na računalu te znanje engleskog jezika;

te s osvrtom na znanje knjigovodstva – za radno mjesto pod točkom 1

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), odnosno sve potrebne dokaze navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua i testiranja kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje na neodređeno vrijeme – prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili zapošljavanje na određeno vrijeme – SSS ekonomskog usmjerenja – zamjena za bolovanje i nastavno porodiljni dopust.”

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o rezultatima natječaja
308.78 kB
Obavijest o rezultatima natječaja - bacc.med.lab.diagn.
271.47 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online