Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme - bacc.med.techn., bacc.sanit.ing., VSS ing.zaštite na radu

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:   100-04/18-02/7

Urbroj: 2109-70-03-18/1

Čakovec, 28.11.2018.g.

 

 

Na temelju članka 24. Statuta Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, odluke Upravnog vijeća Zavoda i suglasnosti Ministarstva zdravstva, ZZJZ Međimurske županije objavljuje

 

 

 

NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE

 

1.  Prvostupnik/ca sestrinstva – bacc.med.techn. – 1 izvršitelj/ica u Djelatnosti školske medicine ZZJZ Međimurske županije - na neodređeno radno vrijeme

2. Prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva – bacc.sanit.ing. – 1 izvršitelj/ica u Djelatnosti epidemiologije ZZJZ Međimurske županije - na neodređeno radno vrijeme

3.  VSS, diplomirani inženjer sigurnosti, smjer zaštite na radu ili struč.spec.ing.sec. (diploma Visoke škole) – 1 izvršitelj/ica stručnjak zaštite na radu, te poslovi koordinacije i održavanja načina korištenja službenih vozila ZZJZ Međimurske županije – na neodređeno radno vrijeme

 

Uvjeti:

1.   - VŠS, prvostupnik/ca sestrinstva – bacc.med.techn.

- hrvatsko državljanstvo

- odobrenje za samostalan rad

- poznavanje rada na računalu – MS Office paket

- znanje engleskog jezika

- položen vozački ispit B kategorije

- 1 godina radnog iskustva

 

2.   - VŠS, prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva – bacc.sanit.ing.

- hrvatsko državljanstvo

- odobrenje za samostalan rad

- poznavanje rada na računalu – MS Office paket

- znanje engleskog jezika

- položen vozački ispit B kategorije

- 1 godina radnog iskustva

 

3.   - VSS, diplomirani inženjer sigurnosti, smjer zaštite na radu ili struč.spec.ing.sec (diploma Visoke škole)

- hrvatsko državljanstvo

- poznavanje rada na računalu – MS Office paket

- položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

- znanje engleskog jezika

- položen vozački ispit B kategorije

- 1 godina radnog iskustva

 

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku, i to:

  1. diplomu
  2. domovnicu
  3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  4. odobrenje za samostalan rad – za radna mjesta pod točkom 1 i 2
  5. potvrdu o položenom  općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu – za radno mjesto pod točkom 3
  6. potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO
  7. presliku vozačke dozvole
  8. kraći životopis s osvrtom na poznavanje osnove rada na računalu te poznavanje engleskog jezika

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

 

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), odnosno sve potrebne dokaze navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje na neodređeno vrijeme – prvostupnik sestrinstva/prvostupnik sanitarnog inženjerstva/diplomirani inženjer sigurnosti – smjer zaštita na radu”.

 

 

       O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

 

 

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o odabiru kandidata - bacc.med.techn.
288.07 kB
Obavijest o odabiru kandidata - bacc.sanit.ing.
287.68 kB
Obavijest o odabiru kandidata - stručnjak ZNR
290.40 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online