Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

NATJEČAJ za primanje na PRIPRAVNIČKI STAŽ, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:   100-04/18-02/6

Urbroj: 2109-70-03-18/1

Čakovec, 19.09.2018.g.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za primanje na PRIPRAVNIČKI STAŽ,  na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

 

 

1.       SANITARNI TEHNIČAR/KA - 1 pripravnik/ica

 

2.       ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA – 1 pripravnik/ica

 

3.       PRVOSTUPNIK/CA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - 1 pripravnik/ica

 

4.       DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENJER/ MAGISTAR SANITARNOG INŽENJERSTVA -  1 pripravnik/ica

 

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi – preslika završne svjedodžbe ili diplome

-          preslika domovnice

 

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja zdravstva, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), odnosno sve potrebne dokaze navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje  pripravnika na određeno vrijeme”.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o rezultatima natječaja - sanitarni tehničar - pripravnički staž
262.49 kB
Obavijest o rezultatima natječaja - zdravstveno-laboratorijski tehničar - pripravnički staž
267.33 kB
Obavijest o rezultatima natječaja - prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - pripravnički staž
267.69 kB
Obavijest o rezultatima natječaja - diplomirani sanitarni inženjer/magistar sanitarnog inženjerstva - pripravnički staž
275.03 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online