Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Javni natječaj radi provođenja pripravničkog staža za doktore medicine - 2 izvršitelja

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:  100-04/16-02/4

Ur.broj: 2109-70-03-16/1

Čakovec, 07.09.2016. 

 

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, ravnateljica ustanove raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

radi provođenja pripravničkog staža za doktore medicine – 2 izvršitelja

 

Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:

-          životopis

-          domovnicu, odnosno drugu odgovarajuću ispravu o prebivalištu, odnosno boravištu u RH

-          diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi

-          potvrdu o dužini studiranja

-          prijepis položenih ispita tijekom studija s prijepisom ocjena

-          prosjek ocjena tijekom studija

 

 

Priložene isprave  mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da po izboru iste dostavi u izvorniku.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni o rezultatima izbora objavom istih na internetskoj stranici ustanove.

Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

 

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje na određeno vrijeme ”

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online