Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme - bacc.med.techn., ispravak dijela natječaja

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:  100-04/15-02/5

Urbroj: 2109-70-03-15/1

Čakovec,  07. listopada 2015. godine

 

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

 

NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE

 

1 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme na poslovima  prvostupnika/prvostupnice medicinske sestre/tehničara (bacc.med.techn.) u Djelatnosti za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Uvjeti:

- VŠS, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (bacc.med.techn.)

- hrvatsko državljanstvo

- odobrenje za samostalan rad

- poznavanje rada na računalu i znanje engleskog jezika

- položen vozački ispit (B kategorija)

- 1 godina radnog iskustva

 

Uz prijavu za zapošljavanje prilaže se u preslici:

  1. diploma
  2. domovnica
  3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  4. odobrenje za samostalan rad
  5. potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO
  6. preslika vozačke dozvole
  7. kraći životopis s osvrtom na poznavanje osnove rada na računalu te poznavanje engleskog jezika

 

 

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje na određeno vrijeme prvostupnice/prvostupnika medicinske sestre/tehničara (bacc.med.techn.)”.

 

       Zavod javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

 

        O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

I.G.Kovačića 1e, Čakovec

 

Objavljuje

 

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama br. 107/2015,

 

 

1 izvršitelja ( m/ž ) na određeno vrijeme na poslovima  prvostupnika/prvostupnice medicinske sestre/tehničara (bacc.med.techn.) u Djelatnosti za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

mijenja se i glasi:

 

2 izvršitelja ( m/ž ) na određeno vrijeme na poslovima  prvostupnika/prvostupnice medicinske sestre/tehničara (bacc.med.techn.) u Djelatnosti za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

 

 

 

 

Klasa:  100-04/15-02/5

Urbroj: 2109-70-03-15/1-2

Čakovec,  16. listopada 2015. godine

 

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online