Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za prijem zdravstvenih radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 13. Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I.G. Kovačića 1e objavljuje:

                       N A T J E Č A J

 za prijem zdravstvenih radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja u slijedećim zvanjima:

1.       Inženjer/ka medicinsko laboratorijske dijagnostike/stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 pripravnika /ce 

2.       Diplomirani sanitarni inženjer/ka/magistar/ica sanitarnog inženjerstva – 1 pripravnika/ce

3.       Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka - 2 pripravnika/ce

4.       Sanitarni tehničar/ka - 1 pripravnika/ce

 

Uvjeti:

1. završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike,

2. završen specijalistički diplomski stručni studij / diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva,

3. završena srednja medicinska škola za laboratorijske tehničare,

4. završena srednja medicinska škola za sanitarne tehničare.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Uz ponudu na natječaj, kandidat  pod 1.,2. mora priložit životopis, presliku diplome, potvrdu o presliku ocjena i vrijeme studiranja,  presliku domovnice ili osobne iskaznice, potvrdu – elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ukoliko je bio ili je zaposlen. Uz ponudu na natječaj, kandidat  pod 3., i 4. mora priložit životopis,  svjedodžbu, presliku domovnice ili osobne iskaznice, potvrdu – elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ukoliko je bio ili je zaposlen.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju ili šalju na adresu: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I.G. Kovačića 1e, s naznakom „ponuda za stručno osposobljavanje“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke o izboru, a ugovor o stručnom osposobljavanju sklopit će se nakon odobrenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                                             

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                        prim. Marina Payerl-Pal dr. med.

 

Klasa:  100-04/15-02/4

Urbroj: 2109-70-03-15/1

Datum: 21.09.2015.g.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online