Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje 27.03.2015.g.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:  100-04/15-02/2

Urbroj: 2109-70-03-15/1

Čakovec, 27.03.2015.g.

 

Na temelju članka 24. Statuta Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, objavljuje

 

NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE

 

 

  1. Doktor medicine, specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom - 1 izvršitelj/ica u Djelatnosti za mikrobiologiju  ZZJZ Međimurske županije na neodređeno radno vrijeme
  2. Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka – 1 izvršitelj/ica u Djelatnosti za Mikrobiologiju ZZJZ Međimurske županije na određeno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

Uvjeti:

1.       – visoka stručna sprema (doktor medicine)

- položen specijalistički ispit iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom

- odobrenje za samostalan rad

- poznavanje rada na računalu – MS Office paket

- znanje engleskog jezika

- 1 godina radnog iskustva u struci/specijalnosti

2.       - završena srednja medicinska škola laboratorijskog smjera

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

- poznavanje rada na računalu – MS Office paket

- znanje engleskog jezika

- 1 godina radnog iskustva u struci nakon dobivanja licence za rad

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku, i to:

1.       - životopis s osvrtom na znanje engleskog jezika

- diploma

- domovnica

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu ili el. zapis o radnopravnom status osiguranika kojeg izdaje HZMO

- dokaz o položenom specijalističkom ispitu

- odobrenje za samostalan rad

2.       - životopis s osvrtom na znanje engleskog jezika

- svjedodžba

- domovnica

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu ili el. zapis o radnopravnom status osiguranika kojeg izdaje HZMO

- dokaz o položenom stručnom ispitu

- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

 

 

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje na neodređeno vrijeme – specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom” ili “Za natječaj – zapošljavanje na određeno vrijeme – laboratorijski tehničar”.

 

       O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online