Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

 

doktor medicine, specijalist medicinske mikrobiologije s parasitologijom – 1 izvršitelj u Djelatnosti za mikrobiologiju

Uvjeti:

– visoka stručna sprema (doktor medicine)

– položen specijalistički ispit iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom

odobrenje za samostalni rad

– poznavanje rada na računalu – MS Office paket

– vozački ispit B-kategorije

-  znanje engleskog jezika

– 1 godina radnog iskustva u struci/specijalnosti

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku, i to:

1.       životopis s osvrtom na znanje engleskog jezika,

2.       diploma,

3.       domovnica,

4.       uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

5.       potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO,

6.       dokaz o položenom specijalističkom ispitu,

7.       odobrenje za samostalan rad.

 

 

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja.

Zavod javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj za specijalista medicinske mikrobiologije s parasitologijom”

 

      O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

               

 

               

Klasa:  100-04/14-02/11

Urbroj: 2109-70-02-14/1

Čakovec, 03.12.2014.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online