Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na određeno radno vrijeme

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:  100-04/14-02/9

Urbroj: 2109-70-03-14/1

Čakovec, 26.09.2014.g.

 

 

Na temelju članka 24. Statuta Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, objavljuje

 

NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE

 

 

Doktora medicine

1 izvršitelj/ica u Djelatnosti za mikrobiologiju  ZZJZ Međimurske županije

na određeno radno vrijeme

 

Uvjeti:

1.      završen medicinski fakultet (doktor medicine)

2.      položen stručni ispit

3.      odobrenje za samostalan rad od HLK-a

4.      radno iskustvo u struci u trajanju obveznog pripravničkog staža

 

Uz molbu za zapošljavanje prilaže se:

1.      kraći životopis

2.      preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi

3.      preslika domovnice

4.      preslika odobrenja za samostalan rad

5.      elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu

6.      preslika uvjerenja o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

 

 

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje na određeno vrijeme ”

 

       O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

Marina Payerl-Pal, dr.med.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online