Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme - zamjena za bolovanje

            Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje, a nakon ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja  na neodređeno vrijeme

 

-          1 izvršitelja ( m/ž ) na poslovima Voditelja računovodstva i financija u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Uvjeti: -    visoka stručna sprema ekonomskog usmjerenja

-          poznavanje rada na računalu (Word, Exel, Power Point)

-     minimalno 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-     znanje engleskog jezika

-          hrvatsko državljanstvo

 

Osim navedenih te općih i zakonom propisanih uvjeta kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

-          organizacija rada odjela računovodstva, vođenje i koordinacija financijskih i računovodstvenih poslova

-          samostalna izrada financijskih izvještaja propisanih propisima RH

-          poznavanje proračunskog računovodstva

 

 

Uz prijavu za zapošljavanje prilaže se u preslici:

1.       diploma

2.       dokaz o radnom iskustvu – potvrdu poslodavca da ima najmanje 5 godina rada u struci

3.       domovnica

4.       uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5.       potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO

6.       kraći životopis s osvrtom na poznavanje osnova rada na računalu te poznavanje engleskog jezika

 

 

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj – voditelj računovodstva i financija”

 

      O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

                                              

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

 MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Klasa:    100-04/14-02/7

Urbroj: 2109-70-03-14/1

Čakovec,  18.06.2014.g.

 

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online