Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene za bolovanje

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije,
temeljem suglasnosti Upravnog vijeća objavljuje

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene za bolovanje
1 izvršitelja/icu SSS ADMINISTRATIVNI REFERENT

Uvjeti: - SSS ekonomskog smjera

  • minimalno 1 godina dana staža u struci, na knjigovodstvenim poslovima
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu (MS Office)
  • hrvatsko državljanstvo

Uz molbu za zapošljavanje prilaže se:

  1. preslik završne svjedodžbe
  2. preslik domovnice
  3. dokaz o stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju ili preslik radne knjižice)
  4. kraći životopis s osvrtom na znanje knjigovodstva, stranog jezika i znanja rada na računalu (MS Office), potvrde o stečenom znanju

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “Za natječaj –zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme – administrativni referent”.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Klasa: 100-04/14-02/3
Broj: 2109-70-03-14/1

Čakovec, 12.02.2014.g.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online