Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za primanje na stručno osposobljavanje za rad

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije,
temeljem suglasnosti Ministarstva zdravlja objavljuje

NATJEČAJ
za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

1 izvršitelja/icu VŠS ADMINISTRATIVNI REFERENT

Uvjeti:

  • VŠS, stručni ili sveučilišni prvostupnik ekonomskog smjera
  • do godine dana staža u struci, minimalno 30 dana evidencije na HZZ-u (uvjet za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu (MS Office)
  • hrvatsko državljanstvo

Uz molbu za zapošljavanje prilaže se:

  1. diploma o stečenoj stručnoj spremi
  2. domovnica
  3. kraći životopis

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi obavljanja pripravničkog staža – administrativni referent”.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Broj: 01-2/2013
Čakovec, 03.01.2013.g.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online