Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Ivana Gorana Kovačića 1e
40000 Čakovec

Broj: 01-319/2012
Čakovec, 05.12.2012.g.

Na temelju čl. 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, čl. 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 154/08), ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme m/ž

i upućivanje na specijalizaciju

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućuje na specijalizaciju iz:

 • psihijatrije – jedan izvršitelj
 • kliničke mikrobiologije – jedan izvršitelj

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad,
 • aktivno znanje jednoga stranog jezika.

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diploma Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom državnom ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika
 5. Domovnica
 6. Životopis

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko pristupnik posjeduje),
 • presliku nagrada za vrijeme studija (ukoliko pristupnik posjeduje),
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju (ako je pristupnik završio ili je upisan na poslijediplomski studij),
 • popis objavljenih radova (ukoliko su objavljeni),
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika utvrđena su člankom 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08).

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, u zatvorenoj kuverti, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e 40000 Čakovec s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
Ravnateljica Marina Payerl-Pal dr. med.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online