Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
I.G.Kovačića 1e
40 000 Čakovec
Ur.broj: 01-301/2012
Čakovec, 15. studeni 2012.godine

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

- za zapošljavanje na određeno vrijeme - zamjena za porodiljni dopust
1 izvršitelja/cu na poslovima tajnice/tajnika u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

Uvjeti:
  • viša stručna sprema ekonomskog usmjerenja
  • minimalno 1 godina radnog iskustva na tajničkim ili računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima
  • poznavanje rada na računalu (Word, Outlook Express, Internet, Excel)
  • znanje engleskog jezika
Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:
  • domovnica;
  • životopis s osvrtom na poznavanje rada na računalu i znanje engleskog jezika;
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
  • preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu;
  • potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podnijeta optužnica koja je stala na pravnu snagu i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.
Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja u Oglasniku Narodnih novina.
Zamolba i životopis s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I. G. Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom „Za natječaj-zapošljavanje na određeno vrijeme tajnice/tajnika“.
Nakon odabira kandidata, a prije donošenja Odluke odabrani kandidat je dužan predati na uvid traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenom presliku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online