Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
I.G.Kovačića 1e
40 000 Čakovec
Ur.broj: 01-301/2012
Čakovec, 15. studeni 2012.godine

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

- za zapošljavanje na određeno vrijeme - zamjena za porodiljni dopust
1 izvršitelja/cu na poslovima tajnice/tajnika u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

Uvjeti:
  • viša stručna sprema ekonomskog usmjerenja
  • minimalno 1 godina radnog iskustva na tajničkim ili računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima
  • poznavanje rada na računalu (Word, Outlook Express, Internet, Excel)
  • znanje engleskog jezika
Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:
  • domovnica;
  • životopis s osvrtom na poznavanje rada na računalu i znanje engleskog jezika;
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
  • preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu;
  • potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podnijeta optužnica koja je stala na pravnu snagu i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.
Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja u Oglasniku Narodnih novina.
Zamolba i životopis s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I. G. Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom „Za natječaj-zapošljavanje na određeno vrijeme tajnice/tajnika“.
Nakon odabira kandidata, a prije donošenja Odluke odabrani kandidat je dužan predati na uvid traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenom presliku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke.
USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online